Testen & meten.

Meten is weten’, om vervolgens de stap te kunnen maken naar een vitale organisatie.

Preventief medisch onderzoek (PMO)
Hoe staat het met de gezondheid van uw medewerkers? Hoe gezond is uw organisatie? Spelen er gezondheids-gerelateerde vraagstukken of zijn er bepaalde behoeften onder uw medewerkers? Een ‘gezondheidscheck’ van uw medewerkers, oftewel preventief medisch onderzoek (PMO) van Rechargelab biedt antwoord(en). Door het aanbieden van het PMO voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichting volgens de Arbowet, maar besteedt u ook aandacht aan uw medewerkers en laat u zien dat u geeft om hun positieve gezondheid. Zie het als maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Door het in kaart brengen van de gezondheid van uw medewerkers kan uw organisatie grip krijgen en houden op haar gezondheidsbeleid, met als uiteindelijke doel het inzetbaar houden van vitale, gezonde medewerkers. ‘Meten is weten’, om vervolgens de stap te kunnen maken naar een vitale organisatie. Daar helpen wij u graag bij.
Hoe wij dit doen leest u onderaan deze pagina.

Doel en inhoud van het PMO
Het PMO geeft een totaalbeeld van de gezondheid van medewerkers en brengt eventuele arbeidsrisico’s in kaart. Daarnaast dient het PMO om groepen medewerkers op te sporen, waarbij dusdanige gezondheidseffecten worden vastgesteld dat nadere (bij voorkeur preventieve) beschermingsmaatregelen op de werkplek noodzakelijk zijn. Tevens geeft ons PMO een beeld van het totale welzijn van medewerkers: behalve fysiek en mentaal ook het welzijn op sociaal-maatschappelijk vlak en in relatie tot zingeving. De kerndoelen van het PMO zijn:

 • preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen medewerkers;
 • bewaken en bevorderen van de gezondheid van de individuele en groepen medewerkers in relatie tot het werk;
 • bewaken en verbeteren van het functioneren (participatie!) en de inzetbaarheid van individuele medewerkers.

Dit betekent dat naast meetinstrumenten die de arbeidsgebonden en algemene gezondheidsrisico’s meten er ook meetinstrumenten ingezet worden die inzicht geven over de vitaliteit en het totale welzijn van de medewerkers. Na de gepleegde interventies kunnen daarop controlemetingen plaatsvinden om de resultaten van de interventies (afname gezondheidsrisico’s, verbetering van de ervaren gezondheid en inzetbaarheid) te meten.

Voor het PMO zijn verschillende gezondheidstesten mogelijk. Op basis van uw behoeften of die van uw organisatie kan het PMO op maat samengesteld worden. Onderstaand wordt inzicht gegeven in de chronologische volgorde waarop het PMO ook in de praktijk kan plaatsvinden: van vragenlijsten en fysiek onderzoek, naar terugkoppeling van resultaten en opvolging van het PMO. Klik op een van onderstaande onderdelen voor meer informatie.

Voordelen van een PMO bij Rechargelab

 • Medewerkers krijgen inzicht in hun ‘positieve’ gezondheid, aanwezigheid van gezondheidsrisico’s en kansen om hun gezondheid te verbeteren.
 • Medewerkers zullen een anonieme gezondheidscheck ervaren als ondersteuning van de werkgever.
 • Gezondheid wordt middels het PMO makkelijker bespreekbaar binnen de organisatie.
 • De gezondheid van uw medewerkers wordt op organisatieniveau in kaart gebracht waardoor u het gezondheidsbeleid van uw organisatie gericht kunt aanpassen.
 • Het PMO geeft een totaalbeeld van de gezondheid van uw medewerkers en brengt positieve punten en kansen alsmede eventuele arbeidsrisico’s of mogelijke verzuimoorzaken in kaart.
 • Een uitgebreid rapport van de groepsresultaten wordt met u besproken.
 • De fysieke onderzoeken kunnen plaatsvinden op locatie bij uw organisatie.
 • Het PMO kan geheel op maat aangeboden worden, aangepast aan de kenmerken en behoeften van uw organisatie.
 • Ondersteuning bij informatievoorziening voor uw medewerkers omtrent deelname aan het PMO.
 • Op basis van de PMO’s ontvangt uw medewerker een rapport met daarin een concreet advies met conclusies en aanbevelingen.
 • Het individuele rapport wordt in de vorm van een coachingsgesprek besproken en teruggekoppeld door één van onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundigen.
 • Uitgebreid aanbod van diensten volgend op PMO, ten einde actief verbetering te realiseren.

Onze visie op preventief medisch onderzoek

Als mens maken we van alles mee: van gebeurtenissen op het werk tot privéomstandigheden. Het leven vraagt soms veel van ons en iedereen gaat daar anders mee om. Dit draagt ook bij aan iemands welzijn en functioneren op de werkvloer. Daarom dat wij ‘gezond zijn’ niet zien als enkel fysiek en mentaal welzijn, maar kijken wij naar de mens als geheel: fysiek, mentaal, sociaal-maatschappelijk én zingeving. Medewerkers die lekker in hun vel zitten, ‘positief gezond’ zijn, zullen beter kunnen omgaan met hetgeen wat op ze af komt en zullen meer energie hebben; ook voor de werktaken. Het welzijn van je medewerkers verhogen zal niet alleen leiden tot meer tevredenheid, maar ook de productiviteit verhogen.

Wetenschappelijk onomstotelijk, maar hoe zorg je voor die enthousiaste, bevlogen en ‘positief gezonde’ medewerkers? Hiervoor dien je eerst te weten hoe het er momenteel voor staat binnen je organisatie. Het preventief medisch onderzoek (PMO) biedt antwoorden. Want meten is weten, om zodoende een vertrekpunt te hebben en koers te zetten in plaats van blind te varen.

PRIVACY
Met persoonlijke informatie wordt uiterst zorgvuldig omgegaan, zeker gezien de geldende algemene verordening gegevensbescherming, en wij zullen te allen tijde de privacy van de deelnemers volledig waarborgen. De online beveiligde omgeving waarin de vragenlijsten worden verstuurd en de resultaten van de fysieke metingen worden bewaard, voorziet in beveiligde opslag van persoonsgegevens waar deelnemers altijd toegang tot hebben middels persoonlijke inloggegevens. Gegevens van individuele medewerkers zullen nooit met derden worden gedeeld zonder dat er toestemming is gegeven. Met het oog op privacy wordt vooraf overlegd over de manier van aanmelding door medewerkers. Zo kunnen medewerkers zich zelf direct aanmelden bij de contactpersoon van Rechargelab (om vervolgens zelf een afspraak te maken voor het fysieke onderzoek) of kan besloten worden om intern een planning op te maken voor iedereen die deelneemt (rekening houdend met beschikbaarheid van personeel). Lees
hier ons privacy statement.