Het gaat er niet om hoe vaak je valt, maar hoe vaak je opstaat.

Het leven is (helaas) niet alleen maar aangenaam. Vervelende ervaringen horen erbij. Deze dagen je uit om aan jezelf te werken, zodat je beter met de stroom van het leven kunt meevoeren. Vaak heb je geen invloed op wat er om je heen gebeurt, maar je hebt wel degelijk invloed op hoe je ermee omgaat.
Veerkracht staat bij Rechargelab voor het vermogen van lichaam en geest om zich (snel) te herstellen. Tegen een bepaalde mate en duur van spanning ben je bestand. Maar wanneer je te maken krijgt met langdurige of overmatige stress en tegenslag, kan dat een enorme impact hebben op je dagelijks functioneren. De omvang van deze invloed op je leven is mede afhankelijk van wie en hoe jij bent als persoon. Factoren als persoonlijkheid, copingstrategieën en zelfvertrouwen spelen hierbij namelijk een belangrijke rol.

Persoonlijkheid

Om bewustwording te creëren omtrent jouw persoonlijkheid, willen we je even meenemen naar een vervelend moment in je leven. Een situatie die jou raakte en waarin je werd uitgedaagd op emotioneel gebied. Doe dit uiteraard in een veilige en vertrouwde omgeving. Ga terug in de tijd naar deze nare gebeurtenis en probeer de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke gedachten kwamen naar boven tijdens deze ervaring?
  • Welke gevoelens merkte je op?
  • Tot welk gedrag leidde dit?
  • Wat was hiervan het gevolg?

Als je reflecteert op deze situatie, had je er dan anders mee willen of kunnen omgaan? Als je antwoord ‘ja’ is, is er ruimte voor zelfontwikkeling en groei.
Dan is het alleen nog een kwestie van moed om met jezelf aan de slag te gaan.

Aan de hand van bovenstaande vragen komen bepaalde karaktertrekken naar boven die kenmerkend zijn voor jou als persoon. Deze zijn ontstaan en gevormd in je vroege jeugd. Maar vraag je eens af of deze nog altijd wenselijk zijn in bepaalde huidige situaties? Of kun je ook kiezen voor een andere, gezondere benadering? Het is heel zinvol om bewustwording te creëren rondom jouw persoonlijkheid. Hiermee vergroot je namelijk jouw potentiële veerkracht.

Copingstrategie

Door deze oefening word je ook bewust van jouw manier van omgaan met dit soort situaties, je zogenaamde copingstrategieën. Dit mechanisme omvat alles wat je met je verstand of met je emotie doet om met een probleem of stress om te gaan, óf wat je doet om dit te willen omzeilen.
Kennis omtrent deze persoonlijke mechanismen kan confronterend zijn, maar is nodig om verandering te bewerkstelligen.
Uiteraard is de manier van coping verbonden met je persoonlijkheid. Een gezondere coping leidt tot een grotere veerkracht.

Zelfvertrouwen

Een van de belangrijkste eigenschappen die je bezit, is zelfvertrouwen. De mate van dit vertrouwen is de basis voor vele andere persoonlijke kenmerken. Het heeft invloed op je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Dat is de reden dat we deze eigenschap een aparte vermelding waard vinden. Wanneer je hier namelijk aan werkt, leg je een stevig fundament van waaruit je kunt gaan opbouwen. Jouw mentale, emotionele, fysieke en sociale capaciteiten kun je vergroten door kennis en inzicht op te doen op het gebied van je al talenten en valkuilen. Als je weet wat je in huis hebt, maak je van een probleem een uitdaging en zal het zelfvertrouwen toenemen. Door deze mindset zal jouw vermogen om te herstellen alleen maar groeien.

Heb jij behoefte aan een positieve(re) mindset en wil je veerkrachtiger in het leven staan? Dan hebben we goed nieuws! Al deze bovengenoemde facetten zijn trainbaar binnen Rechargelab. Samen maken we je weerbaarder en krachtiger op fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal gebied, wat zorgt voor meer levensgeluk. En dat gunnen we iedereen.

Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op:
Mail: info@rechargelab.nl
Bel: 085-0437299

Team Rechargelab