Begeleiden

Wat als de klachten aanhouden en niet verder verbeteren ondanks de zorg van huisarts of specialist?

Meer complexe en langdurige verzuimproblematiek vraagt volgens de wetenschap en in onze ervaring meestal een andere kijk op klachten en de mens; een andere kijk op behandelen. Wanneer de goede hulp van zorgverleners in de eerste of tweede lijn niet toereikend is, biedt Rechargelab mogelijkheden voor jou. Wij bieden een intensieve en persoonlijke begeleiding om je weer betekenisvol te laten participeren.

SCREENING

Vanuit een integrale gezondheidsvisie met een multidisciplinair team starten wij het traject met een kennismaking en een uitgebreide screening.

Deze screening start met vragenlijstonderzoek naar persoonlijkheid, coping, hulpvraag en levensoriëntatie. Na intern overleg over de resultaten van deze vragenlijsten, gaan we tijdens het startgesprek van de screening dieper met je in op de vragenlijsten en de gegeven antwoorden.

Vervolgens vindt er een fysiotherapeutisch belastbaarheidsonderzoek en psychologisch onderzoek plaats. Het interdisciplinair overleg en de beoordeling van de casus door de arts, leidt tot het afronden van de screening. Deze informatie vormt de conclusie over de behandelmogelijkheid. Dat kan overigens ook betekenen dat wij signaleren dat wij niet de partij zijn die met succes in begeleiding kunnen voorzien. Tijdens het eindgesprek van de screening wordt de conclusie met je besproken en wordt het eventuele begeleidingsvoorstel gedaan.

BEGELEIDING

Met persoonlijke ondersteuning in 16 weken, 4 tot 6 uur per week, staan wij voor een snelle en doeltreffende begeleiding. Onze professionals gaan actief met je aan de slag aan de hand van individuele behandelingen en interactieve sessies in groepsverband. Het informeren en opleiden over onderwerpen om de bewustwording te bevorderen, is een belangrijke start. Samen worden de benodigde veranderingen in gang gezet.

Om deze veranderingen te realiseren, zijn er diverse modules die met elkaar in verbinding staan; op basis van de screening wordt bepaald waar de focus van de begeleiding moet liggen.

Modules die ingezet kunnen worden gaan onder andere in op:

  • Dynamiek van het brein (neuroplasticiteit): verhogen van concentratie, ontwikkelen van andere patronen in denken en doen die hun oorsprong vinden in het brein.

  • Graded activity: herstellen van enthousiaste energie in houding en beweging middels indoor en outdoor training.

  • Stress & ontspanning: theorie, interne en externe controle (gedachten, gedrag en gevoel).

  • Perspectief & participatie: wat mag en wil ik verwachten van de toekomst, van mijn participeren en hoe dit te realiseren.

  • Persoonlijkheid: persoonlijkheidsvoorkeuren in relatie tot omgeving, stress, zelfkennis en zelfontwikkeling.

  • Vitaliteit: energie, beweging, ontspanning, slaap en voeding.

  • Cognitieve therapie: het in kaart brengen van stresssignalen en het oplossen van mentale en fysieke gevolgen van voortdurende (negatieve) stress.

  • ‘Ontgrippen’: psychologisch innerlijke types herkennen en terug in balans brengen.

  • Coping: verkrijgen van inzicht en op een effectieve wijze leren omgaan met (belastende) situaties.

  • Levensoriëntatie: persoonlijke normen en waarden, drijfveren en universele waarden voor een gezonder leven.

INFORMATIE

Binnen de begeleiding maken we gebruik van handboeken en dienen (praktische) opdrachten en presentaties ervoor om de theorie actief te benaderen. We benadrukken de transfer van opgedane kennis naar de praktijk en zorgen ervoor dat je leert om het heft in eigen hand te nemen. Indien er sprake is van verzuim, maken wij met jou een plan om tot werkhervatting te komen. Onze begeleiding bestaat niet alleen uit gespreksvoering, maar ook uit fysieke activiteiten.

DOEL

Het doel van onze begeleidingstrajecten is om mensen weer te laten participeren, volledig en betekenisvol: privé, sociaal en werkend. Spreken over persoonlijke thema’s en leren van situaties is veilig binnen de muren van Rechargelab. De opgedane kennis en vaardigheden dienen ook te worden beoefend in het dagelijks leven en op de werkvloer.

BEGELEIDING

Werk is een evident onderdeel van het leven; je levert een bijdrage, je hoort ergens bij, het geeft zin aan je leven. De terugkeer naar de arbeidsmarkt is zodoende een must tijdens onze begeleidingstrajecten.

Wij hanteren duidelijke kaders en houden de werkgever en de bedrijfsarts op de hoogte over de voortgang van het traject. Met als uiteindelijk resultaat, samen de terugkeer in (eigen) werk te realiseren.