Kunnen wij u helpen?

Meestal is er een duidelijk antwoord op de vraag of iemand ziek is of niet: griep, een ontsteking of een gebroken been. Je gaat naar de huisarts, krijgt een behandeling of medicijnen en vaak ben je er zo weer bovenop.

Maar wat als klachten blijven aanhouden en niet verder verbeteren ondanks de goede zorg van jouw huisarts of specialisten? Spelen met je (klein)kinderen, een goede nachtrust, werken met plezier of een flink stuk wandelen in de zon is dan ineens niet meer vanzelfsprekend. Heb je bijvoorbeeld last van je rug, slaap je slecht, maak je je zorgen over de gezondheid van een vriend of familielid, valt het werk je zwaar of mis je de energie om leuke dingen te doen? Dan is de kans groot dat je niet meer functioneert zoals je gewend was of zoals je graag wilt.

Rechargelab helpt je om jouw activiteiten weer onbezorgd te kunnen uitvoeren en te doen wat jij graag wilt. Privé, sociaal of binnen je werk. Wij zorgen ervoor dat je afscheid kunt nemen van de klachten die je zo beperken en dat je weer klaar bent voor een nieuwe dag!

Rechargelab is een instelling met een team van professionals, die op een persoonlijke manier, innovatief en evidence based begeleiding en opleiding verzorgen. Met uitstekende resultaten!

Het zorgtraject van Rechargelab is erop gericht om je van jouw klachten af te helpen en daarmee een goede participatie te realiseren. Dit gebeurt tijdens een intensief traject van 8 of 12 weken, met inzet van jezelf én een gespecialiseerd behandelteam! Wij willen het beste uit jou halen; dat doen we met goede en wetenschappelijk onderbouwde programmatuur en een zelfkritische blik. Want voor jou halen we óók graag het beste uit onszelf!

Bij onze behandelingsaanpak gaan we ervan uit dat je pas echt gezond bent als je je niet gehinderd voelt door geestelijke en lichamelijke problemen. Zelfs bij klachten kun je je namelijk gezond voelen en tevreden zijn met je functioneren. We definiëren dat zo:

“Gezondheid is de individuele kunst van het steeds opnieuw bereiken van het persoonlijke evenwicht – lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk – door het kunnen reageren en anticiperen op gebeurtenissen en wisselwerkingen in de eigen omgeving.”

Vertalen we dit naar actie, dan ontstaat onderstaand model: een constante schakeling tussen participatie en jouw participatievermogen (je mogelijkheden tot participatie). Door behandeling van jouw klachten bij Rechargelab ben je snel weer in staat om ‘betekenisvol mee te doen’.

We zorgen ervoor dat je met ‘souplesse’ van je participatievermogen kunt profiteren, wat leidt tot de echte participatie die je zo graag wilt. Op alle drie de domeinen: privé, werk en sociaal! Want als we het over goede participatie hebben, sluiten we niets uit. Arbeid is zelfs een belangrijk onderdeel van onze behandeling. Terwijl sommigen arbeid zien als een noodzakelijk kwaad waardoor klachten ontstaan, draait Rechargelab het om: arbeid en de betekenis die het ons geeft kan sterk bijdragen aan de gezondheid en ons welbevinden. Let wel, we betrekken jouw werkgever op geen enkele manier bij de behandeling!

Resultaatgericht, voorspelbaar, duurzaam – wat kunt u verwachten?

Gemiddeld vergt een trainingsprogramma bij Rechargelab 6 à 10 uur per week van uw tijd, gedurende 8 of 12 weken.Dus na maximaal 12 weken kunt u weer naar tevredenheid participeren in het leven. Daar tekenen we voor!

Als cliënt ondergaat u eerst een uitgebreid en multifactorieelonderzoek. Deze Revalidatie en Arbeid Analyse (RAA) kent een aantal fasen:
– Invullen van een uitgebreide vragenlijst
– Fysiotherapeutisch onderzoek
– Fysieke belastingtest
– Psychologisch onderzoek
– Beoordeling van onderzoeksgegevens door arts en cliëntverantwoordelijke
– Eindgesprek met verantwoordelijke zorgprofessional

Indien nodig, breiden we de RAA uit met medisch specialistisch onderzoek.

Deze onderzoeken leiden tot een rapportage waarin we ook de doelstellingen en het trainingsvoorstel met de bijbehorende modules vermelden. We bespreken de rapportage uitgebreid met u tijdens het eindgesprek en overleggen met u binnen welke termijn u het gewenste resultaat wilt realiseren. Gaat u akkoord met ons voorstel, dan leggen we de afspraken vast in een ondertekende overeenkomst. Daarna kunnen we aan de slag met het programma!

Zoals u merkt, is dit een intensief programma. Houd er dus rekening mee dat u voldoende ruimte in uw agenda moet reserveren. Om de behandeling succesvol af te sluiten is het beslist noodzakelijk om de stappen binnen een bepaalde tijd uit te voeren. We evalueren het traject regelmatig met u. Door begeleiding en opleiding binnen ons traject te combineren, leert u ook hoe u in de toekomst zélf gezondheidsproblemen verder kunt helpen voorkomen. En dat geeft een rustig en goed gevoel!Kosten

Wilt u meer weten over onze kosten en tarieven? Als u contact met ons opneemt, informeren we u graag. U vindt onze gegevens op de achterzijde van deze folder. Omdat uw participatie niet alleen van belang is voor u, maar ook voor uw werkgever, helpen we u desgewenst bij het onderhandelen over vergoeding van de behandeling.

Privacy

Uiteraard is uw privacy volledig gewaarborgd en handelen we volgens geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Vertrouwelijke informatie wordt alleen uitgewisseld binnen uw team van behandelende professionals, die bovendien een geheimhoudingsplicht hebben. Uw huis- en/of bedrijfsarts krijgen gedetailleerde informatie alleen als u dat wilt. We geven uw werkgever natuurlijk nooit inzage in uw trainingen, status en medische gegevens. Gedurende uw behandeling heeft u altijd het recht uw vertrouwelijke dossier in te zien. Ons privacy-statement vindt u op www.rechargelab.nl.

DOWNLOAD ONZE FOLDERS

Hieronder vindt u zowel de clienten folder als onze zakelijke folder. heeft u na het lezen van deze folder en de informatie op de website neem contact met ons

Wat andere zeggen over RECHARGELAB

John Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

Jane Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

John Smith

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”