Leren leven met stress – 2 daagse opleiding

Wilt u het teamwork binnen uw organisatie verbeteren en uw werknemers helpen beter om te leren gaan met stress? Thermae 2000 en Rechargelab hebben hun krachten gebundeld in een unieke 2-daagse opleiding waarin we leren leven met stress.

Mensen raken niet van slag door dingen zelf, maar door de ideeën die ze over die zaken koesteren. Tijdens de 2-daagse opleiding ‘Aan Stress Geen Gebrek’ wordt er ingegaan op alle ins en outs van stress en krijg je inzicht in de werking van stress op het lichaam. Er is aandacht voor leren relativeren en we verdiepen door het direct toepassen van de aangereikte inzichten en vaardigheden.

Voor wie is deze training geschikt?
Voor individuen die ondersteuning zoeken om te leren omgaan met stressvolle situaties en voor management teams die beter willen samenwerken onder druk.

Een uniek programma, op een unieke locatie:
Lancering op 28 en 29 juni 2022

Hoe ziet de 2-daagse opleiding eruit?

DAG 1

10.00 uur            Welkom & kennismaking 
10.30 uur            Stress: wat is het en hoe (h)erken je de signalen?

Wij laten je zien dat stress er altijd is en het zelfs waardevol kan zijn. Daarin maken we wel onderscheid tussen goede en slechte stress. Je krijgt inzicht in de diverse en voor jou persoonlijke stresssignalen; voor jezelf te blijven controleren of de stress jou de baas aan het worden is of dat jij nog steeds de stress de baas bent. Jouw spiegel om in te kijken. Gedrag is niet perse goed of fout, maar wie leert zijn eigen gedachtes te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen gevoelens die ten nadele werken op ons welbevinden verdwijnen en zal het gedrag hieromtrent veranderen.

12.00 uur            Lunch
13.00 uur            Stress: externe oorzaken, energievreters & energiegevers
14.00 uur            Coping & ontspanningstechnieken

Tijdens deze blokken bespreken we de verschillen tussen de invloeden van buitenaf en de invloeden van binnenuit die er voor kunnen zorgen dat we ‘stress’ ervaren. Zoals een bekend Romeins filosoof heeft ooit sprak: mensen raken niet van streek door de dingen of gebeurtenissen zelf, maar door de manier waarop ze deze tegen deze dingen of gebeurtenissen aankijken.

Hierbij gaan we dieper in op jouw manieren van omgaan met situaties en gebeurtenissen. We behandelen o.a. de waarde van sociale steun zoeken, het actief aanpakken en het nut van vermijden. 

Het verhaal van jou is hierbij van belang. Samen met de medecursisten en docent ga je ontdekken hoe de denkgewoonten, die negatief werken op je welbevinden, zijn ontstaan. Door deze trainingen en het leren toepassen hiervan in je dagelijks leven kom je tot nieuwe gedachten en positiever gedrag wat van positieve invloed is op je welbevinden en maatschappelijke participatie.

15.00 uur            Check-in (o.a. bij gebruik wellness, alle spullen meenemen)
15.30 uur            Ontspanning I (Begeleide Wellness wandeling)
16.30 uur            Afsluiting dag 1 
17.00 uur            Ontspanning II: Bezoek aan thermen
19.00 uur            Diner

DAG 2

08.00 uur            Ontbijt
08.45 uur            Aanmelden hotelreceptie – omkleden ter voorbereiding op Ontspanning III
09.00 uur            Ontspanning III: Yoga Nidra
10.00 uur            Omkleden en uitchecken
10.30 uur            Persoonlijkheidsvoorkeuren: wat betekent je persoonlijkheidsprofiel?

Al vanaf de oudheid stellen we ons de vraag “Wie ben ik?”. Met woorden als persoonlijkheid, psyche, ziel en lichaam proberen we aspecten van onszelf aan te duiden.

Persoonlijkheid is een term die we omschrijven als de manier waarop een persoon zich gedraagt ten opzichte van zichzelf, andere mensen, zijn omgeving en in bepaalde situaties. Het begrip gebruiken we om het totaal van iemands gedragingen en eigenschappen aan te duiden. We noemen het ook ‘voorkeuren’ die min of meer bij elkaar passen en kenmerkend zijn voor een bepaald individu. We beoordelen situaties vanuit een bepaalde kijk op de wereld om ons heen. Van daaruit maken we keuzes en gedragen we ons op een manier die overeenstemt met onze voorkeurshouding.

We gaan het begrip persoonlijkheid verder onderzoeken waardoor u inzicht krijgt in uw voorkeuren voor houding en gedrag en dat onze persoonlijkheid verbonden is met processen die een rol spelen bij het ontstaan en instant houden van ervaren gezondheidsklachten. Het weten en herkennen van uw eigen persoonlijkheidsvoorkeuren helpen u bij het bevorderen van uw gezondheidsherstel.

12.00 uur            Lunch
13.00 uur            Persoonlijkheid en stress in de praktijk

Op basis van jouw persoonlijkheid en persoonlijke situatie maken we de vertaling naar de praktijk. In de praktijk kom je verschillende mensen en situaties tegen die wellicht niet matchen met jouw visie of denkwijze. Dit kan leiden tot negatieve stress of juist ervoor zorgen dat je je beter voelt. Je leert jezelf plaatsen in het midden van deze omstandigheden zonder dat je de grip op je gezondheid verliest.

16.00 uur            Afsluiting

De all-in prijs voor deze tweedaagse opleiding bedraagt € 1499,-.

Dit is inclusief overnachting, diner en bezoek aan thermen.

Meer info en aanmelding via info@rechargelab.nl.