Opleiden.

Aan de hand van uitgebreide modules met handboeken, opdrachten en presentaties nemen de docenten je mee, mee in de betere richting waar jij als persoon baat bij hebt.

Opleidingen zijn er in allerlei vormen en wij pretenderen ook niet dat we uniek zijn in de manier waarop wij opleiding bieden aan individuen of teams. Wel durven we te stellen dat onze vierdimensionale kijk op gezond zijn onze opleiding uniek maakt, en op zowel korte als langere termijn leidt tot verbeterde participatie.

Binnen ons aanbod van opleidingen, kunnen we niet zonder de transfer van theoretische kennis naar toepassing in de praktijk. We zetten je aan het denken én aan het werk. Gedragsverandering willen we bevorderen door opleiding altijd over meerdere dagen te verspreiden.Autonomie staat centraal, en we zullen je helpen om het heft in eigen handen te nemen.

Aan de hand van uitgebreide modules met handboeken, opdrachten en presentaties nemen de docenten je mee, mee in de betere richting waar jij als persoon baat bij hebt.

Opleiden doen we in twee dagen (één onderwerp), vier dagen (alle zes de onderwerpen, basis) of acht dagen (alle zes de onderwerpen, specifiek). Daarbij besteden we altijd aandacht aan de transfer van kennis naar praktijk. Ook als je baat hebt bij een opleiding van slechts twee dagen, zullen we je uitdagen om opgedane kennis direct toe te passen. We streven naar het bereiken van een situatie waarin deze nieuwe inzichten leiden tot ‘parate kennis’.

Aan stress geen gebrek

Hoe blijf ik het de baas?
Vanuit een andere kijk op gezond zijn, gaat onze opleiding in op alle ins en outs van stress die z’n weerslag hebben op jouw persoonlijke situatie: van de oorzaken en het verloop van stress, tot signalen en ontspanning. Door inzicht te krijgen in de werking van stress, laten we zien dat stress altijd onderdeel van ons leven zal zijn.

Ook leren we jou de positieve kanten van stress herkennen, en tegelijkertijd signalen te zien zodat je kunt ingrijpen als jouw ervaren stress vooral negatief lijkt te zijn. Op het vlak van emoties, gedachten en gedrag maken we ruimte voor ontspanning. En hoe kun je dit beter doen dan in een omgeving die rust en ontspanning ademt?

Als ‘gastheer/gastvrouw’ voor deze twee dagen, maakt Thermae 2000 deze opleiding compleet en maken we letterlijk ruimte voor ontspanning door jou toegang te verlenen tot de wellness-faciliteiten. We besteden daarnaast veel aandacht aan relativeren en maken een verdieping door het toepassen van de aangereikte inzichten en vaardigheden.

Er is tevens plek voor beweging (als onderdeel van leefstijl) en persoonlijkheid binnen deze opleiding. Stress staat nooit op zichzelf. Eén ding weten we wel: “Mensen raken niet van slag door de dingen zelf, maar door de ideeën die ze over deze dingen koesteren”. Laten we leren leven met stress, want het zal altijd een onderdeel zijn van ons leven.

Een leven met mijzelf

De rol van persoonlijkheid
Persoonlijkheid, jouw onbewuste oergedrag en basis van denken, doen en handelen. Binnen onze opleiding gaan we jou jezelf laten herontdekken door in te gaan op je voorkeurspatronen, de manier van informatie opnemen, de manier waarop je beslissingen neemt en de manier waarop je je leven inricht.

Eerst kennis maken met jezelf, door ook in te gaan op krachten, kansen en valkuilen van jouw persoonlijkheid, om vervolgens de vertaling te maken van hoe jouw persoonlijkheid doorwerkt in de dagelijkse praktijk en invloed heeft op jouw gezondheid. Voorafgaand aan deze opleiding krijg je van ons een vragenlijst toegestuurd die helpt om jouw persoonlijkheid te bepalen.

Toegepaste vitaliteit

Van praten over leefstijl naar echt doen
Wat is nou een gezonde leefstijl? Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar hoe ‘doe’ ik het nou echt zelf? Deze brug gaan we slaan tijdens onze opleiding door bij de theoretische benadering van aspecten van leefstijl de constante verbinding te maken met hoe je er in het dagelijks leven mee om gaat.

Er is plek voor beweging, goede voeding, ontspanning, stress en coping. Dit alles wordt in perspectief geplaatst van de balans tussen jouw sociale omgeving, je werk en jij zelf (privé). Want wat een gezonde leefstijl voor de een is, hoeft niet perse voor de ander dezelfde positieve effecten te hebben.

Succesvol samenwerken

Er wordt vaker gezegd ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’, en dat is niet voor niets. Er is in teamverband geen ruimte voor ego’s, maar er moet wel ruimte zijn om jezelf te kunnen blijven. Samenwerken kan daarom behoorlijk complex zijn. Deze uitgebreide opleiding behandelt persoonlijkheid, persoonlijke levenswaarden, coping en communicatie.

We gaan uit van een basis waarin mensen van elkaar verschillen en andere voorkeuren, valkuilen en krachten hebben in een samenwerkende rol of beter gezegd ‘in menselijk contact’. Samenwerken is mensenwerk, en om goed samen te kunnen werken moet je in staat zijn te begrijpen dat er verschillen zijn tussen jou en anderen, dit kunnen accepteren en elkaar sterker proberen te maken door ruimte te blijven geven aan elkaar en aan andere inzichten.

De kunst van gezond zijn

De handleiding voor jouw gezondheid
Wanneer ben ik gezond? Als ik niet naar de dokter hoef? Als ik geen geldzorgen heb? Als ik erbij hoor?

Gezondheid is overal en dat realiseren we ons nog veel te weinig. Onze meest uitgebreide opleiding gaat jou anders leren kijken naar gezondheid; jouw gezondheid, en de rol die jouw omgeving en werk daar ook in spelen.

We combineren essentiële onderdelen die er samen voor zorgen dat jij richting kunt gaan geven aan emotie, gedachten en gedrag op een manier die er voor zorgt dat jij volmondig kunt zeggen “Ik voel me goed, ik ben gezond!”. Gezond zijn door naar tevredenheid deel te nemen aan het leven op sociaal vlak, in werk en privé. Vitaliteit, persoonlijkheid, sociale interactie & activiteiten, perspectief en autonomie, persoonlijke waarden. Een uitgebreide opleiding over jezelf, voor jezelf, voor de rest van je leven.

Communicatie

De basis van elke samenwerking
Communicatie, het lijkt vaak zo makkelijk. Toch vinden nog veel te vaak problemen hun oorsprong in slechte communicatie. Onduidelijkheid, vooringenomen reacties zonder oprecht open staan voor wat een ander zegt, eenrichtingsverkeer, dezelfde boodschap voor iedereen of helemaal geen boodschap.

Je leert geen trucjes toepassen, je leert oprecht rekening houden met persoonlijke voorkeuren en de manier waarop jij de boodschap zo goed mogelijk kunt brengen. Dit zorgt ervoor dat zender en toehoorder elkaar beter begrijpen en iemand jouw boodschap echt ontvangt. Communicatie en communicatiestijlen staan centraal in deze opleiding, en worden nadrukkelijk verbonden aan persoonlijke eigenschappen en verschillen; persoonlijkheidsprofielen, de manier waarop mensen omgaan met de dingen en de rol die iemands waardensysteem speelt in keuzes om informatie te ontvangen of te zenden. Een boost voor jouw persoonlijke vaardigheden en voor de cohesie binnen jouw team of bedrijf.

Succesvol samenwerken

Haal het beste uit je organisatie
Binnen deze opleiding nemen we teamleiders en managers mee in de complexe wereld van mensen in beweging krijgen om doelen te bereiken. Doelen komen vaak niet overeen met persoonlijke belangen en voorkeuren van de mensen die in beweging moeten komen om deze doelen te bereiken.

De basis binnen deze opleiding is het plaatsen van gezondheid van de mens in een breder perspectief; met wie heb ik binnen mijn team te maken, welke persoonlijke voorkeuren zijn er en welke valkuilen liggen er op de loer die mogelijk leiden tot een disbalans op de drie domeinen van participatie (privé, sociaal, werk) of zelfs tot verzuim en gebrek aan participatie. Je gaat mensen beter begrijpen en communicatieve en inter-relationele vaardigheden leren toepassen op een manier die bij de ander past. Dit helpt niet alleen die ene collega vooruit, maar ook het team als geheel.

De kunst van gezond zijn

Een gezonde organisatie
Deze opleiding zorgt er voor dat jij door ontwikkeling van jouw eigen kennis en vaardigheden het verschil kunt maken in de ontwikkeling van anderen. Collega’s of medewerkers in hun kracht zetten, hen vitaal en gezond laten voelen, autonomie en perspectief ontwikkelen en van daaruit gepassioneerd naar vermogen mee laten doen op privé, sociaal en werk gerelateerd gebied.

Wij begeleiden ditzelfde proces bij jou als deelnemer; je krijgt opdrachten en oefeningen op maat en dagen jou ook uit om je grenzen te verleggen. Jij krijgt kennis, handvatten en vaardigheden die je kunt toepassen op beleid, op collega’s/medewerkers en ook op jezelf. Goed voorbeeld doet volgen, maar nog meer volgens het idee dat als iemand goed in zijn of haar vel zit, iedereen ervan profiteert!

Communicatie

De regisseur zijn van je eigen film
Sta je wel eens stil bij je eigen leven en wat je zoal doet om dit in de richting te sturen die je wil? Wat je nu doet, past dat bij wie je wil zijn als mens? Als jij zelf of die ene talentvolle medewerker binnen jouw organisatie verder wil met persoonlijke ontwikkeling als professional én als mens, moet er maximale aandacht zijn voor de persoon.

We laten je zien wat jou drijft door in te zoomen op jouw levensoriëntatie, laten zien welke keuzes en gedragingen bijdragen aan lekker in je vel zitten en geven jouw perspectief een plek in het leven van alle dag.

Er zijn essentiële onderdelen van een goed en gezond leven leiden waar je als mens weet van moet hebben en gebruik van moet kunnen maken. Met aandacht voor het hier en het nu, leer je meer over jouzelf in relatie tot je rol in participatie (werk, privé en sociaal) om richting te geven aan jouw toekomst zoals jij dat wil.

  • Transfer van kennis naar praktijk

  • Handboeken, Presentaties & Opdrachten

  • Verbetering van participatie
  • Autonomie: neem het heft in eigen hand

TESTEN & METEN

BEHANDELEN