Preventief medisch onderzoek

Meten is weten om vervolgens de stap te kunnen maken naar een vitale organisatie.

Preventief Medisch Onderzoek

Hoe staat het met de gezondheid van uw medewerkers? Hoe gezond is uw organisatie? Spelen er gezondheidsgerelateerde vraagstukken of zijn er bepaalde behoeften onder uw medewerkers? Een gezondheidscheck van uw medewerkers, oftewel preventief medisch onderzoek (PMO) van Rechargelab biedt antwoorden. Door het aanbieden van het PMO voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichting volgens de Arbowet, maar besteedt u ook aandacht aan de positieve gezondheid van uw medewerkers. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, investeert u in de duurzame vitaliteit van uw bedrijf.

Doel en inhoud van het PMO

Het PMO geeft een totaalbeeld van de gezondheid van medewerkers en brengt eventuele arbeidsrisico’s in kaart. Daarnaast dient het PMO om groepen medewerkers op te sporen waarbij (preventieve) beschermingsmaatregelen op de werkplek noodzakelijk zijn. Tevens geeft het PMO een beeld van het totale welzijn van medewerkers: fysiek, mentaal, sociaal-maatschappelijk en de relatie tot zingeving.

Voor het PMO zijn verschillende vragenlijsten en fysieke testen mogelijk. Op basis van de behoefte van uw organisatie kan het PMO op maat worden samengesteld.

In onderstaande figuur wordt inzicht gegeven in de chronologische volgorde waarop het PMO in de praktijk kan plaatsvinden.

Onze visie op preventief medisch onderzoek

Als mens maken we van alles mee: van gebeurtenissen op het werk tot privéomstandigheden. Het leven vraagt soms veel van ons en iedereen gaat daar anders mee om. Dit draagt ook bij aan iemands welzijn en functioneren op de werkvloer. Daarom dat wij ‘gezond zijn’ niet zien als enkel fysiek en mentaal welzijn, maar kijken wij naar de mens als geheel: fysiek, mentaal, sociaal-maatschappelijk én zingeving. Medewerkers die lekker in hun vel zitten, zullen beter kunnen omgaan met hetgeen wat op ze afkomt en zullen meer energie hebben; ook voor de werktaken. Het welzijn van uw medewerkers verhogen, zal niet alleen leiden tot meer tevredenheid, maar ook de productiviteit verhogen.

Hoe zorgt u voor die enthousiaste, bevlogen en positief gezonde medewerkers? Hiervoor dient u eerst de uitgangspositie te bepalen binnen uw bedrijf. Het preventief medisch onderzoek biedt antwoorden. Meten is weten, om zodoende een vertrekpunt te hebben en koers te zetten in plaats van blind te varen.

Privacy

Met persoonlijke informatie wordt uiterst zorgvuldig omgegaan en wij zullen te allen tijde de privacy van de deelnemers volledig waarborgen. De online beveiligde omgeving waarin de vragenlijsten worden verstuurd en de resultaten van de fysieke metingen worden bewaard, voorziet in beveiligde opslag van persoonsgegevens waar deelnemers altijd toegang tot hebben middels persoonlijke inloggegevens. Gegevens van individuele medewerkers zullen nooit met derden worden gedeeld zonder dat er toestemming is gegeven. Lees hier ons privacystatement.