Werkfit.

Voor mensen die weer willen participeren met een glimlach

Nog steeds klachten, maar je wilt toch aan het werk?

Je hebt vragen als: “Wat kan ik dan nog? ” en “Wie wil mij?”. “Kan ik dat allemaal wel aan?” of “Hoe krijg ik het geregeld?”. Vragen, die allemaal beantwoord dienen te worden.

Ook voor iemand die geruime tijd arbeidsongeschikt is geweest en bijvoorbeeld nog klachten heeft, is terugkeren naar werk mogelijk. Wil iemand in zo’n situatie zich hier voor inzetten, dan ver­dient hij daarbij volgens ons de best mogelijke begeleiding.

Rechargelab is gespeciali­seerd in het begeleiden van mensen met vitaliteit problemen (lichamelijk en/of gees­telijk) die graag weer aan het werk willen. Rechargelab werkt multidisciplinair. Je krijgt te ma­ken met verschillende soorten trainers. Trainers en coaches die voor het deel ondersteuning bieden welke jouw vitaliteit betreft en begeleiders en ad­viseurs voor het deel dat je toekomstige participatie betreft.

Ze wer­ken integraal samen aan jouw traject, waarbij één van hen je vaste aanspreekpunt wordt tijdens het traject, de clientverantwoordelijke. Het doel is je resterend arbeidsvermogen te optimaliseren en je te begeleiden naar werk.

Werkfit training

Je hebt van UWV toestemming gekregen om zelf het bedrijf te kiezen dat je vitaliteit gaat verhogen en je in je re-integratie gaat begeleiden. In de vorm van een Individuele Werkfit training wordt een contract aangegaan tussen UWV en het bedrijf dat je hebt gekozen. Hiervoor moet je eerst samen met Rechargelab tot een plan komen hoe de begeleiding zal zijn opgebouwd: het Werkfit Re integratieplan. Het UWV zal dit plan beoordelen en besluiten of het mag worden uitgevoerd en een contract kan worden opgesteld. Alle admini­stratieve zaken en ook de kosten worden verder door UWV en Rechargelab onderling afgehandeld

Jouw werkfit re-integratieplan

Om een plan te kunnen opstellen is het goed om samen met jou te kijken wat op dit moment prec­ies je hulpvraag, proble­men of knelpunten zijn. Maar bovenal onder­zoe­ken we je resterende mogelijkheden en kansen tot werk: je capaciteiten, competenties en ook je wensen. Dit alles gebeurt in het volgende uitgebrei­de onderzoek:

1. De screening

Na de aftrap bij het kennismakingsgesprek begint de screening en wordt je gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Vervolgens zal het startgesprek, een psychologisch onderzoek en een fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvinden. Na het integrale overleg worden de bevindingen van de screening besproken en het voorlopige plan opgesteld. Dit wordt tijdens het eindgesprek met de deelnemer teruggekoppeld.

2. Akkoord UWV

Wij bespreken het re-integratieplan met de arbeidsdeskundige bij het UWV. Gaat deze akkoord, dan ontvangt de deelnemer van ons een telefoontje voor het plannen van de afspraken. Deze worden meestal voor het gehele traject vooruit gepland. Wij houden rekening met  wensen en onze eigen planning. Wij zijn verplicht afgemelde of verzuimde afspraken bij UWV te melden.

3. Het begeleidingstraject

De uitvoering van het traject vindt bij Rechargelab plaats.

4. Evaluatie en voortgang

Iedereen verdient de best mogelijke begeleiding.
Daarom wordt het traject regelmatig met je geëvalueerd en wordt de voortgang, ook voor het UWV, vastgelegd.