Werkfit

Voor mensen die weer willen participeren met een glimlach.

De hulpvraag

Je hebt vragen als: Wat kan ik nog? Kan ik dat allemaal wel aan? Hoe krijg ik het geregeld? Belangrijke vragen, die allemaal beantwoord dienen te worden. Voor iemand die geruime tijd arbeidsongeschikt is geweest en nog klachten heeft, is terugkeren naar werk ook mogelijk. Wil iemand in zo’n situatie zich hier voor inzetten, dan ver­dient hij daarbij volgens ons de best mogelijke begeleiding.

Rechargelab is gespeciali­seerd in het begeleiden van mensen met vitaliteitsproblemen die graag weer aan het werk willen. Rechargelab werkt met een multidisciplinair team die ondersteuning biedt gedurende het gehele traject. We wer­ken integraal samen, waarbij je een vast aanspreekpunt hebt tijdens het traject, de cliëntverantwoordelijke. Het doel is je resterend arbeidsvermogen te optimaliseren en je te begeleiden naar werk.

Werkfit-traject

Bij een individueel werkfit-traject wordt een contract aangegaan tussen het UWV en Rechargelab. Na afloop van de screening wordt het re-integratieplan opgesteld. Het UWV zal dit plan beoordelen en bij goedkeuring wordt het contract opgesteld. Alle admini­stratieve zaken en de financiële afhandeling wordt door het UWV en Rechargelab onderling geregeld.

Jouw re-integratieplan

We brengen jouw hulpvraag, problemen en knelpunten in kaart, maar bovenal onder­zoe­ken we jouw mogelijkheden en kansen tot werk. Je capaciteiten, competenties en je wensen zijn hierin doorslaggevend.

Tijdens het Werkfit-traject worden onderstaande stappen doorlopen:

1. De screening

Bij de start van de screening word je gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Vervolgens zal het startgesprek, psychologisch onderzoek en fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvinden. Na het integrale overleg worden de bevindingen van de screening besproken en het voorlopige plan opgesteld.

2. Akkoord UWV

Wij bespreken het re-integratieplan met de arbeidsdeskundige bij het UWV. Bij akkoord ontvang je van ons een telefoontje voor het plannen van de afspraken. Deze worden meestal voor het gehele traject vooruit gepland, waarbij wij zo veel mogelijk rekening houden met jouw wensen. Wij zijn verplicht afgemelde of verzuimde afspraken bij het UWV te melden.

3. Het begeleidingstraject

Gedurende 16 tot 18 weken werken we samen aan jouw gestelde participatiedoelen.

4. Evaluatie en voortgang

Iedereen verdient de best mogelijke begeleiding. Daarom wordt het traject regelmatig met je geëvalueerd en wordt de voortgang vastgelegd.