Werkfit.

Voor mensen met klachten die weer aan het werk zouden willen

Nog steeds klachten, maar je wilt toch aan het werk?

Je hebt vragen als: “Wat kan ik dan nog? ” en “Wie wil mij?”. “Kan ik dat allemaal wel aan?” of “Hoe krijg ik het geregeld?”. Vragen, die allemaal beantwoord dienen te worden.

Ook voor iemand die geruime tijd arbeidsongeschikt is geweest en bijvoorbeeld nog klachten heeft, is terugkeren naar werk mogelijk. Wil iemand in zo’n situatie zich hier voor inzetten, dan ver­dient hij daarbij volgens ons de best mogelijke begeleiding.

Rechargelab is gespeciali­seerd in het begeleiden van mensen met vitaliteit problemen (lichamelijk en/of gees­telijk) die graag weer aan het werk willen. Rechargelab werkt multidisciplinair. Je krijgt te ma­ken met verschillende soorten trainers. Trainers en coaches die voor het deel ondersteuning bieden welke jouw vitaliteit betreft en begeleiders en ad­viseurs voor het deel dat je toekomstige participatie betreft.

Ze wer­ken integraal samen aan jouw traject, waarbij één van hen je vaste aanspreekpunt wordt tijdens het traject, de clientverantwoordelijke. Het doel is je resterend arbeidsvermogen te optimaliseren en je te begeleiden naar werk.

Werkfit training

Je hebt van UWV toestemming gekregen om zelf het bedrijf te kiezen dat je vitaliteit gaat verhogen en je in je re-integratie gaat begeleiden. In de vorm van een Individuele Werkfit training wordt een contract aangegaan tussen UWV en het bedrijf dat je hebt gekozen. Hiervoor moet je eerst samen met Rechargelab tot een plan komen hoe de begeleiding zal zijn opgebouwd: het Werkfit Re integratieplan. Het UWV zal dit plan beoordelen en besluiten of het mag worden uitgevoerd en een contract kan worden opgesteld. Alle admini­stratieve zaken en ook de kosten worden verder door UWV en Rechargelab onderling afgehandeld

Jouw werkfit re-integratieplan

Om een plan te kunnen opstellen is het goed om samen met jou te kijken wat op dit moment prec­ies je hulpvraag, proble­men of knelpunten zijn. Maar bovenal onder­zoe­ken we je resterende mogelijkheden en kansen tot werk: je capaciteiten, competenties en ook je wensen. Dit alles gebeurt in het volgende uitgebrei­de onderzoek:

1. Arbeidsvermogenanalyse-Werkfit

De Arbeidsvermogenanalyse-Werkfit wordt verdeeld over twee deelgebieden uitgevoerd. We bekijken de volgende aspecten:

A. VITALITEIT

  • Klinische diagnostiek
  • Persoonlijkheid en coping stijl
  • Conditie en fysieke gesteldheid
  • Sociale factoren en levensvragen
  • Je perceptie op de bovengenoemde punten

Niet altijd is het mogelijk om meteen een com­pleet beeld te krijgen. Soms is een aanvullend onderzoek (bijv. afstemming met huisarts of andere zorgprofessionals) nodig. De AVA wordt in dat geval verlengd.

B. PARTICIPATIE PERSPECTIEF

Hier draait het in hoofdzaak om je kansen en moge­lijk­heden op de huidige arbeidsmarkt. Je werkcompetenties en persoonlijke competenties worden aan de hand van uitge­brei­de onderzoeken in kaart gebracht.

Samen met de bevindingen betreffende je vitaliteit onderzoek levert dit een uniek profiel op: je persoonlijk Arbeidsvermo­gen.

We sluiten het onderzoek af met een individueel trainings-/reïntegratieplan dat als basis dient voor de aanvraag bij het UWV voor jouw Werkfit begeleiding. Dit plan wordt met je besproken. Je weet vooraf precies wat er gaat gebeuren.

2. Akkoord UWV

Wij bespreken je reïntegratieplan met je arbeidsdeskundige bij het UWV. Gaat deze akkoord, dan ontvang je van ons een telefoontje voor het plannen van je afspraken. Deze worden meestal voor het gehele traject vooruit gepland. Wij houden rekening met je wensen én onze eigen planning. Wij zijn verplicht afgemelde of verzuimde afspraken bij UWV te melden.

3. Het begeleidingstraject

De uitvoering van het traject vindt bij Rechargelab plaats en wordt uitgevoerd door onze eigen mensen. Het traject bestaat uit 3 delen:

Het doel hier is om in de vorm van trainingen te werken aan het optimaliseren van je vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werknemers skills: werken aan het optima­liseren van je persoonlijke arbeids­vermo­gen.

Met je persoonlijk arbeidsvermogen onder de arm, gaan we met je actief onderzoeken en trainen om de afstand tot de arbeidsmarkt  te verkleinen en te kijken welke participatie bij uw past. Dat gebeurt in feite al vanaf de 1ste dag tijdens de interventie, waar je op basis het  persoonlijke arbeidsvermogen profiel je de eigen keuzes maakt en meteen worden gematched met een aantal functies.

Plaatsing betekent: je hebt werk gevonden en gaat weer aan de slag. Rondom de werkher­vatting moet een en ander goed geregeld wor­den met UWV en je nieuwe werkgever. Ook in de eerste periode na de plaatsing blijven wij voor je beschikbaar.

4. Evaluatie en voortgang

Zoals eerder gezegd: je verdient de best mogelijke begeleiding. Daarom wordt het traject regelmatig met je geëvalueerd en wordt de voortgang, ook voor UWV, vastgelegd.