Wat kunnen wij voor u betekenen?

MEESTAL IS ER EEN DUIDELIJK ANTWOORD OP DE VRAAG OF UW WERKNEMER ZIEK IS OF NIET: GRIEP, EEN ONTSTEKING OF EEN GEBROKEN BEEN. HIJ OF ZIJ GAAT NAAR DE HUISARTS, KRIJGT EEN BEHANDELING OF MEDICIJNEN EN IS ER VAAK ZO WEER BOVENOP.

Maar wat als klachten blijven aanhouden en niet verder verbeteren ondanks de goede zorg van huisarts of specialisten? Heeft uw werknemer bijvoorbeeld last van zijn rug, slaapt hij slecht, maakt hij zich zorgen over de gezondheid van een vriend of familielid, valt het werk hem zwaar of mist hij de energie om leuke dingen te doen? Dan is de kans groot dat uw werknemer niet meer functioneert zoals hij gewend is.

Dit heeft zijn weerslag op de te verrichten arbeid. Nog voordat een werknemer in deze situatie uitvalt, merkt u als werkgever (in)direct de gevolgen door verminderde inzet en productiviteit. Zo wordt die belangrijke order net niet binnengehaald door persoonlijke fouten of gebrekkige communicatie. Of de productie blijft achter en collega’s klagen over verhoogde werkdruk omdat die ene werknemer zijn werk niet gedaan krijgt. Het is al vervelend als een werknemer een béétje uitvalt. Om maar te zwijgen van de kosten bij volledige uitval!

Rechargelab biedt uw bedrijf de juiste hulp om uw werknemers weer volledig inzetbaar te maken op de werkvloer en hen met plezier hun dagelijkse activiteiten te laten uitvoeren. Ofwel: om hen te laten ‘participeren’ en te laten doen wat ze graag willen – privé, sociaal of binnen het werk.Om dit te bereiken verzorgt een team van professionals begeleiding en opleiding op een persoonlijke manier, innovatief en via evidence based inzichten. Met uitstekende resultaten!Arbeid is een belangrijk onderdeel van onze behandeling. Terwijl sommigen arbeid zien als een noodzakelijk kwaad waardoor klachten ontstaan, draait

Rechargelab het om: arbeid en de betekenis die het ons geeft (in welke vorm dan ook) kan sterk bijdragen aan de positieve gezondheid en ons welbevinden.Wij zorgen ervoor dat uw werknemers afscheid kunnen nemen van de klachten die hen zo beperken en dat ze weer klaar zijn voor een nieuwe werkdag!

Het zorgtraject van Rechargelab is erop gericht om werknemers van hun klachten af te helpen en daarmee optimale inzetbaarheid te realiseren. Dit gebeurt tijdens een intensief traject van 8 of 12 weken met inzetvan een gespecialiseerd behandelteam. Wij willen het beste uit uw mensen halen; dat doen we met goede en wetenschappelijk onderbouwde programmatuur en
een zelfkritische blik. Want voor u en uw bedrijf halen we óók graag het beste uit onszelf!

Behandelingsaanpak

BINNEN ONZE BEHANDELINGSAANPAK

GAAN WE ERVAN UIT

DAT VAN ECHTE GEZONDHEID PAS

SPRAKE KAN ZIJN ALS IEMAND ZICH NIET GEHINDERD VOELT DOOR GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE PROBLEMEN. ZELFS BIJ KLACHTEN KUN JE JE NAMELIJK (POSITIEF) GEZOND VOELEN EN TEVREDEN ZIJN MET JE FUNCTIONEREN.

WE DEFINIËREN DAT ZO:

GEZONDHEID IS DE INDIVIDUELE KUNST VAN HET STEEDS OPNIEUW BEREIKEN VAN HET PERSOONLIJKE EVENWICHT – LICHAMELIJK, GEESTELIJK EN MAATSCHAPPELIJK – DOOR HET KUNNEN REAGEREN EN ANTICIPEREN OP GEBEURTENISSEN EN WISSELWERKINGEN IN DE EIGEN OMGEVING.

Vertalen we dit naar actie, dan ontstaat onderstaand model: een constante schakeling tussen participatie en de mogelijkheden die daartoe zijn (het participatievermogen). Door behandeling van klachten bij Rechargelab zijn uw werknemers weer in staat om ‘betekenisvol mee te doen’ en productief deel te nemen aan het arbeidsproces. We zorgen ervoor dat uw werknemers met ‘souplesse’ kunnen profiteren van hun participatievermogen, wat leidt tot daadwerkelijke participatie naar tevredenheid. Op alle drie de domeinen: privé, werk en sociaal!

RESULTAATGERICHT VOORSPELBAAR DUURZAAM GEMIDDELD VERGT EEN TRAININGSPROGRAMMA BIJ RECHARGELAB 6 À 10 UUR PER WEEK VAN UW WERKNEMER, GEDURENDE OF 8 OF 12 WEKEN. DUS NA MAXIMAAL 12 WEKEN KAN UW WERKNEMER WEER NAAR TEVREDENHEID PARTICIPEREN IN HET ARBEIDSPROCES. DAAR TEKENEN WE VOOR!

Als cliënt ondergaat uw werknemer eerst een uitgebreid en multifactorieel onderzoek. Deze Revalidatie en Arbeid Analyse (RAA) kent een

aantal fasen:

  • Invullen van een uitgebreide vragenlijst
  • Fysiotherapeutisch onderzoek
  • Fysieke belastingtest
  • Psychologisch onderzoek
  • Beoordeling van onderzoeksgegevens door arts en cliëntverantwoordelijke
  • Eindgesprek met verantwoordelijke Zorgprofessional

Indien nodig, breiden we de RAA uit met medisch

specialistisch onderzoek.

Deze onderzoeken leiden tot een rapportage waarin we ook de doelstellingen en het trainingsvoorstel met de bijbehorende modules vermelden. We

bespreken de rapportage uitgebreid met uw werknemer tijdens het eindgesprek en overleggen met uw werknemer binnen welke termijn het verwachte resultaat gerealiseerd moet worden. Gaat uw werknemer akkoord met ons voorstel, dan leggen we de gemaakte afspraken vast in een ondertekende overeenkomst. Daarna kunnen we aan de slag met het programma!

ZOALS U MERKT, IS DIT EEN INTENSIEF PROGRAMMA. HOUD ER ALS WERKGEVER DUS REKENING MEE DAT U VOLDOENDE RUIMTE IN UW AGENDA MOET RESERVEREN. OM DE BEHANDELING SUCCESVOL AF TE SLUITEN IS HET BESLIST NOODZAKELIJK OM DE STAPPEN BINNEN EEN BEPAALDE TIJD UIT TE VOEREN.

We evalueren het traject regelmatig met u. Door begeleiding en opleiding binnen ons traject te combineren, leert u ook hoe u in de toekomst

zélf gezondheidsproblemen verder kunt helpen voorkomen. En dat geeft een rustig en goed gevoel!

Wilt u meer weten over onze kosten en tarieven? Als u contact met ons opneemt, informeren we u graag. U vindt onze gegevens op de achterzijde van deze folder. Omdat uw participatie niet alleen van belang is voor u, maar ook voor uw werkgever, helpen we u desgewenst bij het onderhandelen over vergoeding van de behandeling.

Privacy

Uiteraard is uw privacy volledig gewaarborgd en handelen we volgens geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Vertrouwelijke informatie wordt alleen uitgewisseld binnen uw team van behandelende professionals, die bovendien een geheimhoudingsplicht hebben. Uw huis- en/of bedrijfsarts krijgen gedetailleerde informatie alleen als u dat wilt. We geven uw werkgever natuurlijk nooit inzage in uw trainingen, status en medische gegevens. Gedurende uw behandeling heeft u altijd het recht uw vertrouwelijke dossier in te zien. Ons privacy-statement vindt u op www.rechargelab.nl.

DOWNLOAD ONZE FOLDERS

Hieronder vindt u zowel de clienten folder als onze zakelijke folder. heeft u na het lezen van deze folder en de informatie op de website neem contact met ons

Wat andere zeggen over RECHARGELAB

John Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

Jane Doe

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”

John Smith

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lectus dolor, aliquet sed maximus et, vestibulum pulvinar leo. Vivamus varius pretium fermentum.”