In de zoektocht naar een holistische benadering van gezondheid heeft Machteld Huber het concept van Positieve Gezondheid geïntroduceerd en het Spinnenweb van Positieve Gezondheid als gesprekstool ontwikkeld.

In plaats van zich uitsluitend te richten op ziekte en symptomen, nodigt Positieve Gezondheid ons uit om breder te kijken naar het welzijn van het individu. Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid biedt een raamwerk dat alle aspecten van gezondheid omvat.

6 Dimensies

Machteld Huber benadert gezondheid vanuit zes dimensies, die binnen het spinnenweb met elkaar verbonden zijn:

  1. Lichaamsfuncties: Hier gaat het niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar ook om het optimaal functioneren van het lichaam. Het draait om vitaliteit, energie en fysieke veerkracht.
  2. Mentaal welbevinden: Emotionele stabiliteit, veerkracht en het vermogen om met stress om te gaan, zijn essentiële onderdelen van mentaal welbevinden. Het gaat erom dat mensen in staat zijn zichzelf te accepteren en hun eigen emoties te controleren.
  3. Zingeving: Zingeving is een cruciaal aspect van gezondheid. Het draait om het hebben van doelen, passies en het ervaren van een gevoel van betekenis in het leven. Vertrouwen hebben, dankbaar zijn en willen blijven leren zijn onderdelen van deze dimensie.
  4. Kwaliteit van leven: Het gaat hier niet alleen om de kwaliteit van medische zorg, maar ook om de kwaliteit van sociale relaties, werk en de omgeving waarin iemand leeft. Te kunnen genieten van het leven en het gevoel van veiligheid zijn belangrijke kenmerken.
  5. Meedoen: Actief deelnemen aan de samenleving is een belangrijke dimensie van gezondheid. Het gaat om sociale inclusie, participatie en het hebben van sociale contacten.
  6. Dagelijks functioneren: Het vermogen om zelf keuzes te maken en controle te hebben over het eigen leven is van groot belang voor de gezondheid. Het gaat om zelfmanagement, het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en grenzen kunnen aangeven.

In de praktijk

Het Spinnenweb van Positieve Gezondheid biedt een holistisch kader voor zorgverleners, maar het is ook relevant voor het individu zelf. Door bewust te zijn van deze dimensies en eraan te werken, kunnen mensen hun eigen welzijn verbeteren. Het web nodigt uit tot zelfreflectie en het stellen van persoonlijke doelen op verschillende gebieden van het leven. Daarnaast heeft het Spinnenweb van Positieve Gezondheid invloed op de manier waarop zorgverleners hun patiënten benaderen. In plaats van zich alleen te richten op symptomen, streven zij naar het begrijpen van de bredere context van het leven van de patiënt. Deze benadering
verschuift de focus van “Wat is er mis met jou?”; naar “Wat is belangrijk voor jou?”.

Heb je na het lezen van dit artikel ‘Het spinnenweb van positieve gezondheid’ nog vragen?Neem dan gerust contact met ons op via info@rechargelab.nl of 085 – 043 72 99.

Volg ons voor meer inspiratie op Facebook en Instagram.