Behandelen.

Wat als klachten blijven aanhouden en niet verder verbeteren ondanks de goede zorg van huisarts of specialist?

Meer complexe en langdurige problematiek (bij verzuim) vraagt volgens de wetenschap en in onze ervaring meestal een andere kijk op klachten en de mens, een andere kijk op behandelen. Als de goede hulp van zorgverleners in bijvoorbeeld eerste of tweede lijn maar niet leidt tot het bereiken van betekenisvolle participatie (privé, sociaal en werkend), zit je als mens en als werkgever met een probleem. Om weer te kunnen doen wat je als mens wil, bieden wij een intensieve behandeloplossing om jou te helpen weer betekenisvol mee te kunnen doen in het leven. Privé, sociaal en werkend!

BINNEN 48 UUR CONTACT

Binnen 48 uur is het eerste contact gemaakt. Daarna volgt een uitgebreide kennismaking, zonder verplichtingen en kosten.

GEDEGEN SCREENING

We gaan doen wat we moeten doen, maar niet meer dan nodig is.

TERUG OP DE WERKVLOER

Wij geloven in onze aanpak en zijn er dan ook van overtuigd: binnen 16 weken weer terug op de werkvloer.

SCREENING

Dit doen we vanuit een integrale gezondheidsvisie met een team van fysiotherapeut, psycholoog, arts, gezondheidswetenschapper en casemanager. Beginnend met een kennismakingsgesprek volgt (na akkoord van medewerker zelf en werkgever) een uitgebreide screening.

Deze screening start met vragenlijstonderzoek naar persoonlijkheid, coping, hulpvraag en levensoriëntatie. Na intern overleg over de resultaten van deze vragenlijsten, gaan we tijdens het startgesprek van de screening dieper met de cliënt in op de vragenlijsten en de gegeven antwoorden.

Vervolgens vindt er fysiotherapeutisch belastbaarheidsonderzoek en psychologisch onderzoek plaats. Daarop volgend intern overleg en beoordeling van de casus door de arts, leidt tot het afronden van de screening en de conclusie over behandelmogelijkheid. Dat kan overigens ook betekenen dat wij signaleren dat wij niet de partij zijn die met succes in begeleiding zou kunnen voorzien. Tijdens het eindgesprek van de screening wordt de conclusie besproken met de cliënt en wordt het eventuele behandelvoorstel gedaan.

BEHANDELING

Met behandeling in 8, 12 of 16 weken, 4 tot 6 uur per week, staan wij voor snelle en doeltreffende behandeling. Onze professionals gaan actief aan de slag met individuele behandeling en interactieve sessies in groepsverband. Het informeren en opleiden over onderwerpen om herkenning en erkenning bij de cliënt te bevorderen is een belangrijke start, waarna de transitie gemaakt wordt naar veranderen doorvoeren waar nodig. Met vertrouwen weer de vaardigheden inzetten die iemand heeft of aan het ontwikkelen is.

Om dit te bereiken zijn er diverse modules die met elkaar in verbinding staan; op basis van de screening wordt bepaald waar het zwaartepunt van de behandeling moet liggen.

Modules die ingezet kunnen worden gaan onder andere in op:

  • Dynamiek van het brein (neuroplasticiteit): verhogen van concentratie, ontwikkelen van andere patronen in denken en doen die hun oorsprong vinden in het brein.
  • Graded activity: Herstellen van enthousiaste energie in houding en beweging middels indoor en outdoor training.
  • Stress & ontspanning: theorie, interne en externe controle (gedachten, gedrag, gevoel)
  • Perspectief & participatie: wat mag en wil ik verwachten van de toekomst, van mijn participeren, en hoe dit te realiseren.
  • Persoonlijkheid: persoonlijkheidsvoorkeuren in relatie tot omgeving, mensen en stress, zelfkennis en zelfontwikkeling.
  • Vitaliteit: energie, beweging, slaap, voeding
  • Cognitieve therapie: Het in kaart brengen van stresssignalen en het oplossen van mentale en fysieke gevolgen van voortdurende (negatieve) stress.
  • ‘Ontgrippen’: psychologisch innerlijke types herkennen en terug in balans brengen.
  • Coping: verkrijgen van inzicht en op een effectieve wijze leren omgaan met (belastende) situaties.
  • Levensoriëntatie: persoonlijke normen en waarden, drijfveren, universele waarden voor een gezonder leven.

INFORMATIE

Binnen de behandeling maken we gebruik van handboeken en dienen (praktische) opdrachten en presentaties ervoor om de theorie actief te benaderen. We benadrukken de transfer van opgedane kennis naar de praktijk en zorgen ervoor dat de cliënt leert om het heft echt in eigen hand te nemen. Indien er sprake is van verzuim, maken wij met de cliënt een plan om tot hervatting (binnen het participatiedomein Werk) te komen. Bij onze behandeling wordt niet alleen gesproken, maar minstens zo actief gedaan!

DOEL

Doel van onze behandeltrajecten is om mensen weer te laten participeren, volledig en betekenisvol: privé, sociaal én werkend! We dienen daarbij wel te vermelden dat ons behandeltraject niet hetzelfde is als een traditioneel re-integratie traject. Spreken over onderwerpen, persoonlijke thema’s en leren van situaties is ‘veilig’ binnen de muren van Rechargelab, maar dienen minstens zo goed beoefend te worden in de echte wereld. Deze kennis en vaardigheden dienen ook te worden beoefend op werk.

Werk is een evident onderdeel van het leven; je levert een bijdrage, je hoort ergens bij, het geeft zin aan je leven. Het is niet voor niets dat werk hebben beter is voor je gezondheid dan geen werk hebben. De terugkeer naar werk is zodoende een must tijdens ons behandeltraject.

Hieromtrent hanteren we duidelijke kaders en houden we werkgever en bedrijfsarts op de hoogte, om samen met de cliënt terugkeer in (eigen) werk te realiseren.

TRAJECT DUUR

8 Weken zorg

12 Weken zorg