Werk en vitaliteit: een gezonde combinatie? Ja! Goede vitaliteit van medewerkers draagt namelijk bij aan hun bevlogenheid: zij zijn met veel energie aan het werk en ervaren het werk als aangenaam. Maar andersom ook: zinvol werk voegt waarde toe aan het leven, is goed voor de gezondheid en zorgt voor vitale energie. Vitale medewerkers zijn daarom doorgaans gelukkiger, productiever en meer betrokken bij de organisatie. Met de praktisch toepasbare tips in deze blog kun je direct aan de slag om de ‘vitaliteit’ onder je medewerkers te stimuleren.

Vitaliteit als begrip – positief gezond

Vitaliteit, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Zoals beschreven in de literatuur, duidt de term van vitaliteit op een bredere benadering van gezondheid: Positieve Gezondheid. Met vitaal zijn wordt namelijk bedoeld: (1) het hebben van energie om te doen wat je wilt en moet doen, (2) het hebben van doelen in het leven en de motivatie om deze te behalen en (3) om kunnen gaan met dagelijkse problemen en uitdagingen in het leven, ook wel veerkracht genoemd. Daarom dat wij liever spreken van Positieve Gezondheid in plaats van vitaliteit; vitaliteit is in dit geval slechts een van de pijlers van Positieve Gezondheid en heeft te maken met gezondheidsklachten en leefstijl (voeding, beweging, stress, ontspanning en slaap). Andere factoren die iemands positieve gezondheid beïnvloeden zijn: een gevoel van fysiek en mentaal welbevinden, een gezonde leefstijl, deel uitmaken van de maatschappij en mogelijkheden hebben om te ‘groeien’. Basisbehoeften zoals autonomie, een gevoel van bekwaamheid en verbondenheid dragen bij aan positieve gezondheid, maar ook factoren die de organisatiecultuur beïnvloeden zoals een evenwichtige werkstijl en gedeelde normen en waarden.

Voordelen van vitaal, positief gezond personeel

Vitale, positief gezonde medewerkers zijn doorgaans productiever, creatiever en innovatiever. Bij organisaties met een hoge ‘vitaliteit’ onder personeel is minder verzuim tevens een bekend voordeel. Een organisatie die oog heeft voor de positieve gezondheid van haar personeel zal niet alleen de eigen medewerkers tevreden houden, maar tevens een positief imago ontwikkelen en daarmee talent aantrekken. Daarnaast draagt een goede vitaliteit en positieve gezondheid bij aan de algehele gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en het werkplezier van medewerkers. Positief gezonde medewerkers zitten lekker in hun vel, zijn daardoor socialer en hebben meer plezier in hun werk. Aandacht voor vitaliteit en positieve gezondheid op de werkvloer levert de organisatie op meerdere manieren positief resultaat.

6 tips om vitaliteit en positieve gezondheid onder je medewerkers te stimuleren:

  1. Maak gezondheid positief – wees een voorbeeld

Door alleen een fruitschaal neer te zetten of een fietsplan beschikbaar te stellen, zul je medewerkers niet direct mee krijgen in de beweging naar vitaler personeel en daarmee een vitale(re) en positief gezonde organisatie. Maak daarom van gezondheid een thema binnen de organisatie en besteedt daarbij ook aandacht aan het doel en het plan van aanpak. Praat erover, luister en ontdek (of onderzoek) behoeften om er naar te acteren en de medewerker écht te ondersteunen. Goed voorbeeld doet volgen, dus wil je dat je medewerkers meegaan in vitaliteit bevorderende activiteiten, dan zul je zelf (als organisatie) het goede voorbeeld moeten geven en wellicht het voortouw moeten nemen. Laat zien dat je je bezighoudt met een gezondere leefstijl en neem een gezonde lunch of stel voor om samen te wandelen. Maar blijf ook langer plakken tijdens het personeelsuitje of de vrijdagmiddagborrel en ga met anderen in gesprek. Door te laten zien dat jij aandacht hebt voor de medewerker en zijn of haar gezondheid, is de kans groter dat je medewerkers meekrijgt in de beweging naar vitaler en algemeen gezonder personeel en daarmee een positief gezonde organisatie.

  1. Stimuleer gezonde voeding

Gezonde voeding levert de benodigde energie en kan tevens bijdragen aan het behouden van een gezond gewicht. Medewerkers kunnen op verschillende manieren gestimuleerd worden om gezonde voeding te nuttigen, zonder het dwingend over te laten komen. Dit kan door aanpassingen te maken in de omgeving en hiermee een duwtje in de goede richting te geven, ook wel nudging genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vooraan plaatsen van een saladebuffet in de bedrijfskantine, het neerzetten van een fruit- of groentemand in de pauzeruimte of keuken of het aanbieden van gezonde alternatieven bij de vergaderlunch. Maak het in ieder geval bespreekbaar op de werkvloer, om collega’s betrokken en gemotiveerd te krijgen. Ook kun je medewerkers vragen om mee te denken over ideeën om gezonde voeding op de werkvloer te bevorderen. Wellicht wilt men van de ongezonde verjaardag traktaties af of liever alcoholvrije drankjes tijdens de vrijdagmiddagborrel.

  1. Stimuleer voldoende beweging

Beweging is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid, verbetert de werkprestaties en vermindert vermoeidheid. Je medewerkers stimuleren om meer te bewegen kan op verschillende manieren. Men kan aanpassingen maken binnen de organisatiecultuur waarbij een stuk wandelen tijdens te lunchpauze aangemoedigd wordt en medewerkers gefaciliteerd worden om dit mogelijk te maken. Denk hierbij ook aan het maken van concrete afspraken rondom pauzetijd en de omgang met telefoontjes, het plannen van afspraken en dergelijke. Om fietsen naar werk te bevorderen kan men een fietsplan opnemen in het personeelsbeleid indien daar het budget voor is. Daarnaast kan de mogelijkheid geboden worden om (gedeeltelijk) gefinancierd gebruik te maken van een lidmaatschap bij een sportschool of een sportvereniging. Aanpassingen van de werkplek met bijvoorbeeld een sta-bureau of een ergonomische bureaufiets helpen om het stilzitten te verminderen. Heel laagdrempelig – maar wel bijdragend aan een cultuurswitch – kan men binnen de organisatie een ‘challenge’ organiseren en hierbij gebruik maken van een app. Zo is het mogelijk om met de app ‘Ommetje’ een groep te creëren waarbij eenieder in de groep de scoring bij kan houden. Eenzelfde mogelijkheid is er ook bij het gebruik van een Fitbit: bij de app van Fitbit zelf kan men tevens een groep vormen en ziet men van elkaar het aantal gezette stappen totaal. Behalve feedback op het eigen gedrag, kan het voorbeeld van anderen ook stimuleren om te bewegen.

  1. Faciliteer en stimuleer ontspanning

Ontspanning is belangrijk om stress tegen te gaan of te verminderen, en zodoende de energie te verhogen. Ontspanning is in verschillende vormen mogelijk: van bewegen tot het lezen van een boek of op vakantie gaan. Afschakeling staat hierbij centraal, maar ook doen wat je leuk vindt en je energie geeft. Behalve toezien op en faciliteren dat medewerkers verlof nemen door het jaar heen, is ontspanning gedurende een dag ook belangrijk. Binnen de organisatie kunnen plekken gecreëerd worden waar de mogelijkheid is tot ontspanning, een korte pauze. Denk hierbij aan een fijne ruimte met een prettige lichtinval of sfeervol licht, fijne zit- en/of ligplekken, tijdschriften of boeken (een minibieb!) en planten, of een ruimte met een tafeltennis waar men actief kan ontspannen. Anderzijds is het belangrijk om medewerkers daadwerkelijk de mogelijkheid te geven tot (korte) momenten van ontspanning. Stimuleer het halen van een glaasje water. Ook hierbij gaat het om de organisatiecultuur en hoe men omgaat met lopende taken, binnenkomende mails en telefoontjes enzovoorts.

  1. Creëer een prettige werksfeer

Een gevoel van verbondenheid en gedeelde waarden en normen binnen de organisatie dragen bij aan een prettige werksfeer en daarmee ook aan iemands positieve gezondheid. Daarom is het van belang om verbinding tussen medewerkers en de organisatie te creëren. Of iemand goed op zijn plek zit met een passend takenpakket en verbinding heeft met collega’s, zijn belangrijke pijlers en daarom ook belangrijk om aandacht aan te besteden. Het gesprek aangaan met je medewerker over zijn of haar taken en de manier van werken is daarbij belangrijk, maar ook om intern te kijken naar andere mogelijkheden indien nodig. Sociale verbinding kan gecreëerd worden middels teambuildingsactiviteiten zoals workshops of uitjes, maar ook door ‘even samen een koffietje drinken en kletsen’ normaal te maken binnen de organisatie. Andere mogelijkheden voor het verbeteren van verbinding is een vrijdagmiddelborrel of een ‘start de week samen’ momentje; tijdens deze gezamenlijke start, kun je er voor kiezen om het even niet over werk te hebben, maar zal ook het samen hebben over de gezamenlijke werktaken een gevoel van verbondenheid versterken.

  1. Stimuleer persoonlijke ontwikkeling

De mogelijkheid om te groeien is tevens een belangrijke pijler van positieve gezondheid. Dit geldt in het leven als geheel, maar zeker ook binnen werk. Het hebben van een passend takenpakket met daarbij de ruimte om te ontwikkelen en te groeien is daarom belangrijk. Iemand die ‘vastroest’ in zijn werk zal op den duur minder bevlogen zijn. Om medewerkers op een laagdrempelige manier te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling zijn er diverse mogelijkheden. De meest voor de hand liggende en makkelijkste manier is het in gesprek gaan met de medewerker over dromen en doelen en hoe ze deze graag willen bereiken. Verder kunnen workshops en het volgen van cursussen helpen om doelen te bereiken.

Maar waar begin je? Wil je graag weten hoe je dit aan kunt pakken of heb je hulp nodig bij het onderzoeken van de behoeften en noden omtrent de vitaliteit of positieve gezondheid van je medewerkers? Neem dan contact met ons op voor meer informatie: info@rechargelab.nl of 045 – 564 11 12.

 

 

Bronnen:

  • Schaufeli, W. B., Taris, T. W., Le Blanc, P., Peeters, M., Bakker, A. B., & De Jonge, J. (2001). Maakt arbeid gezond. Op zoek naar de bevlogen medewerker [Does work make happy, 2001, 422-428.
  • Strijk, J. E., Wendel-Vos, G. C. W., Picavet, H. S. J., Hofstetter, H., & Hildebrandt, V. H. (2015). Wat is vitaliteit en hoe is het te meten?. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93(1), 32-40.
  • Thøgersen-Ntoumani, C., Loughren, E. A., Taylor, I. M., Duda, J. L., & Fox, K. R. (2014). A step in the right direction? Change in mental well-being and self-reported work performance among physically inactive university employees during a walking intervention. Mental Health and Physical Activity, 7(2), 89-94.
  • van Scheppingen, A. R., de Vroome, E. M., Ten Have, K. C., Zwetsloot, G. I., Wiezer, N., & van Mechelen, W. (2015). Vitality at work and its associations with lifestyle, self-determination, organizational culture, and with employees’ performance and sustainable employability. Work, 52(1), 45-55.