Al vanaf de oudheid stellen we ons de vraag “Wie ben ik?”. Met woorden als persoonlijkheid, psyche, ziel en lichaam proberen we aspecten van onszelf aan te duiden. Persoonlijkheid is een term die we omschrijven als de manier waarop een persoon zich gedraagt ten opzichte van zichzelf, andere mensen, zijn omgeving en in bepaalde situaties. Het begrip gebruiken we om het totaal van iemands gedragingen en eigenschappen aan te duiden. We noemen het ook ‘voorkeuren’ die min of meer bij elkaar passen en kenmerkend zijn voor een bepaald individu. We beoordelen situaties vanuit een bepaalde kijk op de wereld om ons heen. Van daaruit maken we keuzes en gedragen we ons op een manier die overeenstemt met onze voorkeurshouding.

Ons brein zorgt ervoor dat we voorkeuren ontwikkelen, dat gebeurt meestal onbewust. Als we ons bewust worden van onszelf kunnen we gaan begrijpen waarom we ergens de voorkeur aan geven. We leren onszelf hiermee beter kennen. Ook kunnen we zo onze keuzes heroverwegen en opnieuw kiezen voor een bepaalde houding of gedrag. Voorkeuren die we hebben ontwikkeld zijn niet ‘goed’ of ‘slecht’. Door bewust te worden van uw voorkeuren, helpt dit u om meer controle te krijgen over uzelf en het bevordert uw autonomie.

Een persoonlijkheidsprofiel geeft een indicatie van uw gedragsvoorkeur, niet uw kennis, vaardigheden of gedrag zelf. Het is dus geen normatief gegeven, de profielen worden ingedeeld in eigenschappen die allemaal even waardevol zijn.

De informatie over je persoonlijkheidsprofiel kan gebruikt worden om:

 • zelfinzicht te vergroten;
 • meer zicht te verwerven op motivaties;
 • aangeboren sterke eigenschappen te vergroten;
 • mogelijke groeidomeinen aan te boren;
 • de verschillen in anderen te waarderen en hanteren;
 • bevorderen van je algeheel welbevinden.

Deel 1 – Waar haal ik energie uit?

Tijdens dit eerste van vier delen beginnen we met het verklaren van de voorkeur waar je als mens energie uit haalt: uit de omgeving en andere mensen, of uit eigen gedachten en ideeën. Dit onderscheid beschrijven aan de hand van Extraversie (E) of Introversie (I).

Extraverte types:

Houden van afwisseling en actie. Vinden het leuk om met anderen van gedachten te wisselen. Ontwikkelen hun ideeën door te discussiëren. Leren nieuwe taken door te praten en te doen. Zijn geïnteresseerd in hoe anderen hun werk doen.

Mensen die Extravert verkiezen, halen hun energie uit de buitenwereld. De energie is naar buiten gericht. Ze reageren snel op hun externe omgeving en richten zich op gebeurtenissen en impulsen van buitenaf. Ze krijgen energie door hun interacties met anderen en communiceren liever mondeling. Hun ideeën krijgen gestalte door discussie en ze toetsen feiten en gegevens aan externe bronnen. Mensen met een voorkeur voor extraversie denken als het ware hardop. Vaak hebben ze veel interesses en zijn ze sociaal erg actief. Extraverten zijn verbaal expressief en houden ervan met anderen ideeën uit te wisselen. Ze leren het best door actief bezig te zijn of met andere mensen te spreken. Ze houden ervan met anderen samen te zijn en nemen vaak het initiatief bij het leggen van contacten, ook met mensen die ze niet kennen.

Extraverte mensen worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • gemakkelijk contact leggen met anderen;
 • sfeer brengen in een groep;
 • enthousiast zijn;
 • een onuitputtelijke bron van energie lijken.

Extraverte mensen irriteren anderen soms omdat ze:

 • luidruchtig en druk kunnen zijn;
 • wel eens oppervlakkig overkomen;
 • anderen wel eens onderbreken.

Introverte types:

Houden van stilte om zich te kunnen concentreren. Vinden het leuk om zich te concentreren op een project of taak. Ontwikkelen hun ideeën innerlijk. Leren nieuwe taken door te lezen en na te denken. Werken graag alleen zonder onderbrekingen.

Mensen die introversie verkiezen, halen hun energie uit hun innerlijke wereld. Ze reageren vanuit hun interne wereld van ideeën, gevoelens en ervaringen. Ze komen tot rust en vormen ideeën door rustig en in stilte na te denken en ze communiceren meestal liever schriftelijk. Mensen met een voorkeur voor Introversie denken gewoonlijk eerst na voor ze handelen of spreken. Meestal hebben ze diepgaande interesses en gedragen ze zich gereserveerd en rustig. Introverten hebben behoefte aan een zekere privacy zodat ze zich kunnen concentreren. Meestal verkiezen ze een beperkt aantal persoonlijke relaties of vrienden boven een groot aantal contacten of kennissen. In een groep nemen ze dikwijls een afwachtende houding aan tot ze zelf aangesproken worden.

Introverte mensen worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • rustig zijn;
 • heel geconcentreerd werken;
 • nadenken voor ze iets zeggen;
 • de indruk geven écht te luisteren.

Introverte mensen irriteren anderen soms omdat ze:

 • niet altijd spontaan zijn;
 • meer tijd nodig hebben om zich uit te drukken;
 • moeilijk te doorgronden zijn.

N.B.: Een persoonlijkheidsprofiel is niet 100% zwart of wit, E of I. Ieder mens heeft beide kanten van het profiel in zich, maar heeft tegelijkertijd een (iets) dominantere natuurlijke voorkeur voor het één of het ander.

Welke voorkeur herken je bij jezelf, waar haal jij het liefst je energie uit?
En hoe passen huidige omgeving (sociaal & werk) daarbij?

Hou de volgende blog goed in de gaten, dan gaan we met deel 2 aan de slag: Het opnemen van informatie.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Lees ook onze andere blogs!

Bij de analyse van persoonlijkheidsprofielen maken we gebruik van de persoonlijkheidstheorie van Myers & Briggs. Zie voor meer informatie The Myers & Briggs Foundation – MBTI® Basics (myersbriggs.org).