Leren leven met mijzelf – de rol van persoonlijkheid

Weet je nog, het eerste van vier delen over persoonlijkheid? Enkele weken geleden zijn we gestart met de uiteenzetting van gedragsvoorkeuren waardoor je bijvoorbeeld zelfinzicht kunt vergroten, verschillen in andere mensen beter kunt gaan waarderen en ‘hanteren’, of je aangeboren sterke eigenschappen kunt vergroten. Vandaag deel 2: waarnemen, het opnemen van informatie.

Deel 2 – Hoe neem ik informatie op?

Tijdens dit tweede van vier delen gaan we verder met het verklaren van persoonlijkheid en zijn we aanbeland bij de verschillen in het opnemen van informatie, waarnemen. Dit onderscheid wordt beschreven aan de hand van Sensing (S, gewaarwording) en Intuition (N, intuïtief). Na de eerste letter I of E, volgt nu dus een tweede letter: de S of N.

NB: Verwar Intuition niet met het gebruik maken van uw intuïtie, zoals we dat vaker tegen komen in onze spreektaal. Wanneer we niet precies weten waarom we iets deden of zeiden is het gebruikelijk om te zeggen: ”…dat was mijn intuïtie.”. Intuition in dit verband gaat over het gericht zijn op grote lijnen, op patronen en onderlinge verbanden zien en het niet gericht zijn op details en daar ook moeilijk mee om kunnen gaan.

Sensing types:

Richten zich op onmiddellijke problemen. Zorgen voor een realistisch en praktisch perspectief. Optimaliseren graag de standaardmanieren om dingen te doen, door ze fijn af te stellen. Werken naar conclusies toe door feiten te verzamelen. Steunen op hun eigen ervaring en die van anderen.

Mensen die Sensing verkiezen, nemen bij voorkeur informatie op via hun vijf zintuigen en vormen hun ideeën op basis van feiten en gegevens. Ze richten hun aandacht op het hier en nu, op wat echt en feitelijk kan worden vastgesteld. Ze observeren wat er rondom hen gebeurt, willen te weten komen wat er precies aan de hand is en hebben vaak een goed oog voor detail. Mensen met een voorkeur voor Sensing zijn vaak concreet, precies en realistisch. Abstracte ideeën spreken hen meestal niet erg aan: ze hebben liever concrete informatie of opdrachten die ze in duidelijke stappen kunnen behandelen. Ze leren door iets te doen en vergaren informatie stapsgewijs, waarbij ze vooral op feiten en reële data vertrouwen. Nieuwe ideeën aanvaarden ze graag als ze voldoende concrete gegevens of ervaringen verzameld hebben ter ondersteuning van de nieuwe informatie.

Mensen met een voorkeur voor Sensing worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • weten waarover ze praten
 • oog hebben voor verfijning en afronding
 • nauwkeurig en precies zijn
 • realistisch plannen en beslissen

Mensen met een voorkeur voor Sensing irriteren anderen soms omdat ze:

 • steeds meer informatie nodig hebben
 • wel eens te veel met details bezig zijn en door de bomen het bos niet meer

Intuïtie types:

Volgen hun inspiratie. Zorgen voor verbanden en betekenis. Lossen graag nieuwe, ingewikkelde problemen op. Beginnen met de grote lijnen, vullen de feiten in. Verkiezen verandering, nieuwe manieren om dingen te doen.

Mensen die intuïtie verkiezen, nemen bij voorkeur informatie op via hun ‘zesde’ zintuig en vormen hun ideeën op basis van hun ingevingen en inspiratie. Ze richten hun aandacht op de toekomst, op wat mogelijk is en ze zoeken patronen, grote lijnen en betekenissen in gegevens. Ze vormen voor zichzelf eerst snel een totaalbeeld en springen dan dikwijls van de hak op de tak bij het leggen van verbanden tussen feiten en nieuwe ideeën. Mensen met een voorkeur voor intuïtie zijn vaak abstract en theoretisch, en ze koesteren originaliteit. Ze brainstormen liever over nieuwe ideeën dan de praktische haalbaarheid ervan te overwegen. Ze durven op hun ingevingen en inspiratie te vertrouwen. Nieuwe informatie toetsen ze aan het beeld dat ze eerst hebben gevormd.

Mensen met een voorkeur voor Intuïtie worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • creatief zijn
 • toekomstgericht zijn en visie hebben
 • steeds nieuwe manieren zoeken om iets te doen
 • optimistisch zijn ingesteld

Mensen met een voorkeur voor Intuïtie irriteren anderen soms omdat ze:

 • van de hak op de tak springen
 • met hun hoofd in de wolken lijken te lopen
 • dingen nogal chaotisch aanpakken

N.B.: Een persoonlijkheidsprofiel is niet 100% zwart of wit, S of N. Ieder mens heeft beide kanten van het profiel in zich, maar heeft tegelijkertijd een (iets) dominantere natuurlijke voorkeur voor het één of het ander.

Welke voorkeur herken je bij jezelf, hoe neem jij het liefst informatie op? Meer op een gewaarwordende (zintuigelijke) manier of meer op een intuïtieve manier?
En hoe passen huidige omgeving (sociaal & werk) daarbij?

Hou de volgende blog goed in de gaten, dan gaan we met deel 3 aan de slag: Het nemen van beslissingen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Bij de analyse van persoonlijkheidsprofielen maken we gebruik van de persoonlijkheidstheorie van Myers & Briggs. Zie voor meer informatie The Myers & Briggs Foundation – MBTI® Basics (myersbriggs.org).