Leren leven met mijzelf – de rol van persoonlijkheid

Weet je nog, de eerste twee van vier delen over persoonlijkheid? Enkele weken geleden zijn we gestart met de uiteenzetting van gedragsvoorkeuren waardoor je bijvoorbeeld zelfinzicht kunt vergroten, verschillen in andere mensen beter kunt gaan waarderen en ‘hanteren’, of je aangeboren sterke eigenschappen kunt vergroten. Vandaag deel 3: beslissingen nemen.

Deel 3 – Hoe neem ik beslissingen?

Tijdens dit derde van vier delen gaan we verder met het verklaren van persoonlijkheid en zijn we aanbeland bij de verschillen in het nemen van beslissingen. Dit onderscheid wordt beschreven aan de hand van Thinking (T, denken) en Feeling (F, voelen). Na de eerste letter I of E, de tweede letter S of N, volgt nu dus een derde letter: de T of F. Deze voorkeur kun je zien wanneer je belangrijke beslissingen moet nemen. Denkers (T) geven de voorkeur aan objectiviteit en logica terwijl Voelers (F) de voorkeur geven aan een persoonlijke benadering.

Thinking types:

Richten zich op taken. Gebruiken logische analyses om inzichten te verwerven en te beslissen. Wensen wederzijds respect en eerlijkheid tussen collega’s. Zijn vastberaden, kunnen kritiek geven indien gepast. Passen principes consequent toe.

Mensen die Thinking verkiezen, baseren hun beslissingen op logische, oorzaak- en gevolg ­redeneringen. Ze nemen afstand van de situatie of het probleem en gaan uit van een eerder onpersoonlijke en objectieve analyse. Hierbij wegen ze de voor- en nadelen af en gaan uit van een principiële benadering. Op deze manier proberen ze een zo juist mogelijke beslissing te nemen. Mensen met een voorkeur voor Thinking zijn van nature kritisch en aanvaarden niets voetstoots, blindelings. Ze zijn gewoonlijk vaardig in het oplossen van problemen door middel van logica. Ze gaan confrontaties meestal niet uit de weg: vaak zien ze die als een kans om tot een juiste beslissing te komen. Als een beslissing genomen is, komen ze er zonder veel moeite op terug indien overtuigender rationele argumenten hen een andere richting uitsturen. Ze proberen vooral redelijk en fair te zijn.

Worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • Alles logisch aanpakken;
 • consequent zijn;
 • rechtuit durven te zijn;
 • knopen gemakkelijker doorhakken.

Irriteren anderen soms omdat ze:

 • koel en afstandelijk kunnen overkomen;
 • wel eens te veel op ratio en logica terugvallen bij het nemen van beslissingen;
 • kritiek wel eens op een kwetsende manier

Feeling types:

Richten zich op de interacties tussen mensen. Gebruiken waarden om inzicht te verwerven en te beslissen. Wensen harmonie en steun onder collega’s. Zijn vol medeleven, willen zich graag aanpassen en een consensus bereiken. Passen waarden consequent toe.

Mensen die Feeling verkiezen, baseren hun beslissingen op hun eigen persoonlijke waarden. Ze verplaatsen zich mentaal in de situatie of het probleem. Ze gaan uit van persoonlijke en subjectieve overwegingen van wat belangrijk is voor henzelf en anderen en proberen dan tot een zo aanvaardbaar mogelijke beslissing te komen. Mensen met een voorkeur voor feeling gaan confrontaties met anderen of zichzelf liever uit de weg.

Ze zijn meestal heel meevoelend en overwegen vooral de impact van hun beslissing op anderen. Ze proberen steeds ieders perspectief mee te nemen en vinden het bereiken van een consensus doorgaans belangrijker dan het zoeken naar een objectieve waarheid.

Als een beslissing genomen is, komen ze er doorgaans niet graag op terug, omdat die beslissing vanuit hun waarden ‘gegroeid’ is.

Worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • zo respectvol zijn;
 • aandacht hebben voor iedereen;
 • een gevoel van betrokkenheid creëren;
 • altijd de mens vooropstellen.

Irriteren anderen soms omdat ze:

 • wel eens overgevoelig zijn;
 • niet altijd rechtuit zijn;
 • objectieve feedback wel eens als kritiek op hun persoon ervaren.

N.B.: Een persoonlijkheidsprofiel is niet 100% zwart of wit, T of F. Ieder mens heeft beide kanten van het profiel in zich, maar heeft tegelijkertijd een (iets) dominantere natuurlijke voorkeur voor het één of het ander.

Welke voorkeur herken je bij jezelf, hoe neem jij het liefst beslissingen? En hoe passen huidige omgeving (sociaal & werk) daarbij?

Hou de volgende blog goed in de gaten, dan gaan we met deel 4 aan de slag: Het inrichten van je leven.

Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Bij de analyse van persoonlijkheidsprofielen maken we gebruik van de persoonlijkheidstheorie van Myers & Briggs. Zie voor meer informatie The Myers & Briggs Foundation – MBTI® Basics (myersbriggs.org).