Weet je nog, de eerste drie van vier delen over persoonlijkheid? Enkele weken geleden zijn we gestart met de uiteenzetting van gedragsvoorkeuren waardoor je bijvoorbeeld zelfinzicht kunt vergroten, verschillen in andere mensen beter kunt gaan waarderen en ‘hanteren’, of je aangeboren sterke eigenschappen kunt vergroten. Vandaag het laatste deel: het inrichten van je leven.

Deel 4 – Hoe richt ik mijn leven in?

Tijdens dit laatste van vier delen gaan we verder met het verklaren van persoonlijkheid en zijn we aanbeland bij de verschillen in het inrichten van je leven. Dit onderscheid wordt beschreven aan de hand van Judging (J, oordelend) en Perceiving (P, opmerkzaam). Na de eerste letter I of E, de tweede letter S of N, de derde letter T of F, volgt nu de vierde en laatste letter J of P. Een onderscheid in je voorkeur voor structuur of flexibiliteit. Oordelers (J) gaan met structuur en organisatie te werk om iets tot een goed einde te brengen. Mensen met een voorkeur voor de opmerkzame P geven de voorkeur aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Judging types:

Willen hun werk plannen en hun planning volgen. Hebben graag dingen geregeld en afgewerkt. Voelen zich gesteund door structuur en schema’s. Kunnen afronden door snel te beslissen. Richten zich op de tijdige afwerking van een project.

Mensen die Judging verkiezen, willen op een geplande en ordelijke manier overzicht hebben over hun leven. Ze houden ervan hun leven te plannen en te organiseren en onvoorziene verrassingen en stresssituaties zoveel mogelijk te vermijden. Ze houden ervan dat zaken geregeld, beslist en afgerond worden en streven hier ook naar. Ze plannen, stellen schema’s en duidelijke agenda’s op waar ze zich nauwgezet aan houden. Ze structureren hun werk, delen hun tijd in en gaan heel systematisch en methodisch te werk. Ze vinden het niet echt prettig aan een nieuwe taak te beginnen alvorens een vorige is afgerond en ze werken gestadig naar een resultaat toe. Ze vinden het doorgaans vervelend om bij een deadline onder tijdsdruk te staan. Vaak zijn ze snelle beslissers, omdat ze met een minimum aan informatie aan de slag gaan en knopen doorhakken.

Worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • heel betrouwbaar zijn;
 • veel waarde hechten aan afspraken;
 • veel doorzettingsvermogen hebben;
 • snelle beslissers zijn.

Irriteren anderen soms omdat ze:

 • alles willen plannen;
 • wel eens kregelig worden als iemand terugkomt op zijn/haar beslissing;
 • voorspelbaar en saai kunnen overkomen.

Perceiving types:

Wensen flexibiliteit in hun werk. Zijn graag spontaan. Voelen zich beperkt door structuur en schema’s. Houden dingen zo lang mogelijk open. Richten zich op het plezier aan het project.

Mensen die Perceiving verkiezen, willen hun leven op een flexibele, spontane manier ervaren. Ze staan open voor nieuwe impulsen en passen zich gemakkelijk aan de behoeften of prioriteiten van het moment aan. Ze maken slechts plannen en schema’s om alles te kunnen onthouden wat ze nog eens willen doen, als er de tijd voor is. Vaak werken ze in vlagen van energie. Aanvankelijk zijn ze enorm enthousiast, maar het kan dat ze even later met tientallen andere dingen bezig zijn. Op het laatste moment kunnen ze zo een intense energie ontwikkelen en inspanning aan de dag leggen, dat de vooropgezette doelen toch gehaald worden. Ze hebben dus vaak tijdsdruk nodig om een deadline te halen.

Mensen met een voorkeur voor Perceiving staan open voor verandering en houden hun opties open tot op het moment dat er daadwerkelijk beslist moet worden.

Worden vaak gewaardeerd omdat ze:

 • vlot met veranderingen omgaan;
 • heel ongedwongen overkomen;
 • op het laatste moment extra energie ontwikkelen;
 • zo optimistisch zijn.

Irriteren anderen soms omdat ze:

 • nonchalant met hun tijd omspringen;
 • niet altijd lijken te weten wat ze willen;
 • wel eens terugkomen op hun beslissingen.

N.B.: Een persoonlijkheidsprofiel is niet 100% zwart of wit, J of P. Ieder mens heeft beide kanten van het profiel in zich, maar heeft tegelijkertijd een (iets) dominantere natuurlijke voorkeur voor het één of het ander.

Welke voorkeur herken je bij jezelf, hoe richt jij het liefst je leven in? En hoe passen huidige omgeving (sociaal & werk) daarbij?

Dit was onze vierde en laatste blog uit deze serie. Ingezoomd op de specifieke betekenis van elke letter. De interactie tussen deze letters (het totale persoonlijkheidsprofiel) vraagt om meer psychologische kennis. Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Bij de analyse van persoonlijkheidsprofielen maken we gebruik van de persoonlijkheidstheorie van Myers & Briggs. Zie voor meer informatie The Myers & Briggs Foundation – MBTI® Basics (myersbriggs.org).