Voor het PMO zijn verschillende gezondheidstesten mogelijk. Op basis van uw behoeften of die van uw organisatie kan het PMO op maat samengesteld worden. Onderstaand wordt inzicht gegeven in de chronologische volgorde dat het PMO ook in de praktijk kan plaatsvinden: van vragenlijsten en fysiek onderzoek, naar terugkoppeling van resultaten en opvolging van het PMO. Klik op een van onderstaande onderdelen voor meer informatie.


2. Fysiek onderzoek

Het fysieke onderzoek als onderdeel van het PMO is onder andere bedoeld om risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes mellitus op te sporen. Ook het fysieke onderzoek is naar wens vorm te geven, waarbij we een onderscheid maken in basis-onderzoek en aanvullende mogelijkheden. Onderstaand een overzicht van de onderdelen van het basis PMO en de metingen die als aanvulling toegevoegd kunnen worden.

Onderdelen basis PMO

• Cholesterol (totaal, HDL, ratio) en bloedglucose middels vingerprik

• Bloeddruk

• Hartfunctie middels elektrocardiogram (ECG) in rust

• Longfunctie

• Lengte en gewicht (BMI)

• Middelomtrek

• Handknijpkracht

Aanvullende mogelijkheden

• Sprongkracht, reactiesnelheid & balans

• Uithoudingsvermogen (sub-maximale inspanningstest)

• Visus (door partner Heunen Opticiens)

• Gehoorstatus