Voor het PMO zijn verschillende gezondheidstesten mogelijk. Op basis van uw behoeften of die van uw organisatie kan het PMO op maat samengesteld worden. Onderstaand wordt inzicht gegeven in de chronologische volgorde dat het PMO ook in de praktijk kan plaatsvinden: van vragenlijsten en fysiek onderzoek, naar terugkoppeling van resultaten en opvolging van het PMO. Klik op een van onderstaande onderdelen voor meer informatie.


3.
Rapportage en terugkoppeling

Na afronding van de onderzoeken wordt voor iedere medewerker een individueel adviesrapport opgemaakt. Dit rapport is vormgegeven om in eerste instantie per onderdeel nogmaals te benoemen waarom een onderdeel is getoetst en waarom het zo belangrijk is. Vervolgens wordt de score van de medewerker beschreven en gekoppeld aan wetenschappelijke en vergelijkbare kaders om aan te geven hoe gezond de score en status op dit moment is.

De resultaten van het PMO zullen altijd worden besproken met de medewerker. Dit consult met een van de gezondheidsprofessionals van Rechargelab over de resultaten, is een essentiële stap om tot verbetering te komen, acties uit te kunnen zetten en tevens te voorkomen dat onnodig onrust wordt gecreëerd door verkeerde interpretatie van diezelfde resultaten. Middels dit consult van dertig minuten zullen de medewerkers concrete handvatten krijgen en meer te weten komen over het verbeteren van leefstijl. Ook heeft de medewerker tijdens dit consult de mogelijkheid om toelichting te geven op resultaten en vragen te stellen. Bovendien zal, wanneer de gezondheidsprofessional een opvallende uitslag signaleert, de medewerker worden verzocht om contact op te nemen met zijn/haar huisarts.

De resultaten van zowel de vragenlijst als het fysieke onderzoek worden enkel en alleen aan de medewerker zelf kenbaar gemaakt. Bij twintig of meer individuele deelnemers, wordt er na afloop van het PMO een uitgebreid groepsrapport opgesteld middels statistische analyse via SPSS (IBM Statistics). Alleen bij twintig of meer deelnemers kan voorkomen worden dat resultaten terug te leiden zijn naar individuele deelnemers. Dit rapport wordt met u besproken.