Voor het PMO zijn verschillende gezondheidstesten mogelijk. Op basis van uw behoeften of die van uw organisatie kan het PMO op maat samengesteld worden. Onderstaand wordt inzicht gegeven in de chronologische volgorde dat het PMO ook in de praktijk kan plaatsvinden: van vragenlijsten en fysiek onderzoek, naar terugkoppeling van resultaten en opvolging van het PMO. Klik op een van onderstaande onderdelen voor meer informatie.


1. Vragenlijstonderzoek

In het ideale geval, wordt er gestart met een (online) vragenlijst om meer informatie te verzamelen over de mentale gezondheid/ervaren gezondheidsgevoel, leefstijl en fysieke/medische gezondheid. Maar ook werk-gerelateerde informatie zoals de ervaren werkdruk en werkbeleving en ergonomische arbeidsomstandigheden is mogelijk. De vragenlijst is naar wens vorm te geven en kan bestaan uit sets van volledig gevalideerde vragenlijstschalen. Op basis van overleg zal besloten worden hoe de vragenlijst vorm te geven, waarbij wij zullen adviseren over inhoud en omvang van de totale vragenlijst. Centraal binnen de mogelijkheden van samen te stellen vragenlijsten, staan de thema’s leefstijl, arbeidsomstandigheden, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociaal-maatschappelijke gezondheid en zingeving.